en-UShr-HR
Traži
5. lipnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2014./2016. » Terapijsko kloniranje ::..   Prijava
Medicinska škola Bjelovar: Terapijsko kloniranje  Medicinska škola Bjelovar: Terapijsko kloniranje Minimiziraj

 
Terapijsko kloniranje
 
Projekt Medicinske škole Bjelovar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Bjelovar
2. Zdravstveno učilište Zagreb
3. Medicinska škola Pula
 
Datum prijave:  10. lipnja 2014.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Maja Juković  (vargmaja@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar
2. Hrvoje Malić  (hrvoje.malic@yahoo.com), Zdravstveno učilište Zagreb

3. Kristina Majer  (vargmaja@gmail.com), Medicinska škola Pula
 
Koordinatori 1. Biljana Balenović  (biljana.balenovic@bj.t-com.hr), Medicinska škola Bjelovar
2. Kleofina Butući
 (klea.butuci@gmail.com), Zdravstveno učilište Zagreb
3. Marija Crljenica Veneruzzo  (mici2307@gmail.com), Medicinska škola Pula
 
Nositelj
 
Medicinska škola Bjelovar
UČENICI
 
1.
2.
3.
 
Ciljna skupina
 
Učenici medicinskih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Upoznavanje sudionika s kloniranjem organa ili cijelog organizma. Isticanje etičkih problema i dilema vezanih uz kloniranje. Istražiti razliku između reproduktivnog i terapijskog kloniranja. Upoznati sudionike s dosadašnjim postignućima u kloniranju, te definirati prednosti, ali i velike opasnosti i moguće zloupotrebe kloniranja.

Zadaci: 
 
1. Provesti anketu o spoznajama o kloniranju.
2. Provesti parlaonicu o prednostima i opasnostima kloniranja.
3. Objasniti postupak kloniranja.
4. Objasniti odnos između medicinski potpomognute trudnoće i kloniranja.
5. Odnos religije i znanosti o procesu terapijskog kloniranja.
6. Navesti razliku i poveznucu izmeđ reproduktivnog i terapijskog kloniranja.
7. Razmjena ideja i zadataka između škola suradnica.
 
Suradnici
 
Učenici i mentori koji se jave za suradnju.
 
Mjesto provedbe U školama.
 
Vrijeme trajanja: 
     (faze)         
Od veljače 2014. do rujna 2014.
 
Očekivani rezultati
 
1. Upoznavanje sudionika s postupkom kloniranja.
2. Objasniti pojam reproduktivnog i terapisjkog kloniranja.
3. Etičke dileme i opasnosti od kloniranja.
4. Potaknuti sudionike na razmišljanje i donošenje pravih odluka.
 
Čimbenici rizika:

Nedostatak financijskih sredstava.


    
Dokumenti projekta: Terapijsko kloniranje  Dokumenti projekta: Terapijsko kloniranje Minimiziraj
1

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation