en-UShr-HR
Traži
3. lipnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2016./2017. » Pravilno disanje ::..   Prijava
Medicinska škola Varaždin: Pravilno disanje - utjecaj na glas i govor  Medicinska škola Varaždin: Pravilno disanje - utjecaj na glas i govor Minimiziraj

 
Pravilno disanje - utjecaj na glas i govor
 
Projekt Medicinske škole Varaždin
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Varaždin
2. Medicinska škola Bjelovar
 
Datum prijave:  13. lipnja 2016.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Jadranka Težački (jadranka.tezacki@gmail.com),  Medicinska škola Varaždin
2. Zorka Renić
 (zorkarenic@gmail.com), Medicinska škola Bjelovar

 
Koordinatori 1. Verica Elveđi (verica-elvedji@net.hr), Medicinska škola Varaždin
2. Biljana Balenović
(biljana.balenovic@bj.t-com.hr)
, Medicinska škola Bjelovar
 
Nositelj Medicinska škola Varaždin
 
UČENICI
 
1. Adrijana Leskovar
2.
Brankica Gašparić
3.
Monika Škreb
4.
Tamara Kavedžić
5.
Ana-Marija Komljenović

 
Ciljna skupina  
 
Ciljevi projekta: 
 
 • Istražiti anatomiju glasnica, respiratorni sustav, oštećenja glasa
 • Posjetiti Opću bolnicu Varaždin (ordinaciju za fonijatrijsku dijagnostiku)
 • Anketirati učenike i profesore škole u cilju dijagnosticiranja učestalosti ovih problema na populaciji obje medicinske škole
 • Intervjuirati najmanje dvoje pacijenata koji su prošli logopedsku terapiju i koji su automatizirali trbušno disanje
 • Provesti vršnjačku edukaciju putem nekoliko radionica koje bi obuhvaćale:
  a) Respiracijski trening i relaksacijske tehnike
  b) Opće miofunkcionalne stimulacije (masaže i aktivacija organa za artikulaciju)
  c) Polisenzornim stimulacijama razvijanje percepcije vlastitog glasa
 • Probuditi svijest o važnosti pravilnog disanja i kontrole tijela
 • Izraditi letke s preporukama vokalne higijene
 • Razvijati svijest o umjerenosti vlastitih reakcija koje se ispoljavaju kroz govor
 • Razvijati komunikacijske i socijalne vještine učenika
 • Razvijati timski rad
 • Provoditi vršnjačku edukaciju
Zadaci: 
 

Istraživački dio:

Medicinska škola Varaždin
Istražiti percepciju glasa i stereotipe o tome što predstavlja zdrav glas u životu čovjeka, izraditi prezentaciju o anatomiji i fiziologiji glasnica, primijeniti postupke očuvanja glasa u raznim komunikacijskim uvjetima, organizirati radionicu respiracijskog treninga i relaksacijskih tehnika, izrada letaka s preporukama vokalne higijene, posjet Općoj bolnici Varaždin .ž

Medicinska škola Bjelovar
Istražiti najčešće profesije u kojima se javljaju problemi u korištenju glasa.
Organizirati predavanje za učenike i profesore škole o strategijama očuvanja vlastitog glasa u neadekvatnim uvjetima, uz prezentaciju respiracijskog treninga.
Provoditi respiracijski trening s učenicima s registriranim glasom blagog ili jačeg oštećenja u trajanju od tjedan dana te usporedba rezultata.
Zajedničke posjete Općim bolnicama Varaždin i (ili) Bjelovar.
 

Suradnici  
 
Mjesto provedbe Varaždin i Bjelovar.
 
Vrijeme trajanja (faze) Odabir teme projekta (lipanj 2016.)
Odabir škola u suradnji (lipanj 2016.)
Pregled literature i podjela zadataka između škola u suradnji (lipanj 2016.)
Rad na projektu (lipanj, rujan, listopad 2016.)
Prva razmjene učenika (listopad 2016.)
Druga razmjena učenika (studeni 2016. ili siječanj 2017.)
Završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta (siječanj, veljača 2017.)
 
Očekivani rezultati Ostvarenje ciljeva.
 
Čimbenici rizika:

 


    
Druga razmjena učenika  Druga razmjena učenika Minimiziraj


Druga razmjena učenika u projektu
"Pravilno disanje – utjecaj na glas i govor“

 

   Učenice Medicinske škole Varaždin Adrijana Leskovar, Brankica Gašparić i Monika Škreb te mentorica Jadranka Težački u srijedu, 1. veljače 2017. posjetile su Medicinsku školu Bjelovar. Dočekale su ih Ana-Marija Komljenović i Tamara Kavedžić zajedno s mentoricom Zorkom Renić.

   Najveći dio vremena izdvojen je za dogovore o sadržaju i prilozima za izradu prezentacije koja će biti prezentirana na Smotri. Učenice i mentorice zajednički su oblikovale radnu verziju prezentacije. Dogovorena je dinamika i zaduženja za daljnje aktivnosti u okviru projekta „Pravilno disanje – utjecaj na glas i govor“.
   Učenice iz Varaždina sudjelovale su na nastavnom satu Zdravstvene njege zdravog djeteta i adolescenta. Nastavnica Marina Šostaric, ujedno i koordinator projekata E-medice u Medicinskoj školi Bjelovar, pokazala je učenicama i kabinet zdravstvene njege. Gošće su obišle i kabinet dentalnih tehničara gdje ih je dočekala Snježana Pašalić, nastavnik mentor stručnih predmeta.
   Nakon kratkog razgledavanja grada uslijedio je obilazak kabineta za fizioterapeute. Učenici 3. b razreda, uz mentorstvo Katarine Koh, pripremili su radionicu"Vježbe za glas i izgovor".

U 17.00 naši varaždinski gosti pozdravili su se s nama.

 

    
Prva razmjena učenika  Prva razmjena učenika Minimiziraj

Prva razmjena učenika u okviru projekta
"Pravilno disanje – utjecaj na glas i govor"
 

    U četvrtak, 27. listopada 2016. učenice Medicinske škole Bjelovar Ana-Marija Komljenović i Tamara Kavedžić zajedno s mentoricom Zorkom Renić došle su pred Medicinsku školu Varaždin u 8 sati gdje su se upoznale s učenicama Medicinske škole Varaždin: Adrijanom Leskovar, Brankicom Gašparić i Monikom Škreb te mentoricom Jadrankom Težački.
   Zaputili smo se prema Općoj bolnici Varaždin, Ordinaciji za fonijatrijsku dijagnostiku, gdje nas je čekao logoped Nenad Jertec te skupina pacijenata, polaznika terapije protiv disfonije. Razmjena učenika bila je četvrti dan terapije, a učenice varaždinske medicinske škole prisustvovale su terapiji od prvog dana (od ponedjeljka).
   Svi skupa smjestili smo se u gimnastičku dvoranu gdje smo na strunjačama provodili vježbe pravilnog disanja, opuštanja i zatezanja mišića, masaže lica, vođenu vizualizaciju i meditaciju te vježbe fonacije. Potom smo otišli u predavaonicu gdje smo ponovo imali vježbe fonacije, uz program za stručno praćenje računalnog programa Praat uz pomoć kojeg smo dobili uvid u intenzitet i frekvenciju svojih glasova. Vježbali smo opuštanje u govoru uz pomoć pravilnog (trbušnog) disanja, opuštanje mišića,
smanjivanje snage kod ulaska u govor. Bit terapije je putem polisenzornih oblika stimulacije glasa automatizirati pravilno disanje i optimizirati intenzitet i frekvenciju: pokret bez glasa (motorika), preklopljene uši (vibracija), zatvorene oči (percepcija zvuka), stavljanje ruku ispred usta (modificirani zvuk). Fokus s glasnica može se prebaciti na mimiku lica. Pod geslom „Glas je energija“ završili smo terapiju u bolnici i otišli u šetnju Varaždinom. Terapija u OB Varaždin trajala je 8.30 – 13.00 sati , s dvije pauze (od deset i dvadeset minuta).

   Nakon šetnje ručali smo u Studentskom restoranu, nakon čega smo otišli u Medicinsku školu Varaždin, gdje su naše gošće prvo obišle sve specijalizirane laboratorije (hematološki, kemijski, dentalni) te informatički kabinet i knjižnicu škole. Upoznale su i koordinatoricu naše škole za e-medicu, profesoricu Natašu Vuković. Potom su bjelovarske učenice s mentoricom prisustvovale nastavi iz predmeta Kemija prehrane pod vodstvom profesorice Nataše Bosilj te vježbama u kemijskom laboratoriju iz istog predmeta, što je bilo zanimljivo našim učenicama-gošćama jer su buduće farmaceutske tehničarke pa su upoznale učenike istog smjera.

   U 17.30 naši bjelovarski gosti pozdravili su se s nama do iduće razmjene koja je planirana u prosincu ove godine u Bjelovaru.
   

Jadranka Težački, prof.


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation