en-UShr-HR
Traži
2. lipnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2016./2017. » Proteinska dijeta ::..   Prijava
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar:  Proteinska dijeta  Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar: Proteinska dijeta Minimiziraj

 
P r o t e i n s k a     d i j e t a
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Medicinska škola Bjelovar
 
Datum prijave:  lipanj 2016.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Anita Stipanov (stipanovanita@gmail.com),  Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. ........
 (), Medicinska škola Bjelovar

 
Koordinatori 1. Verica Elveđi (verica-elvedji@net.hr), Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Biljana Balenović
(biljana.balenovic@bj.t-com.hr)
, Medicinska škola Bjelovar
 
Nositelj Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

  
Ciljna skupina Učenici svih obrazovnih usmjerenja Škola sudionika .
 
Ciljevi projekta: 
 
Objasniti metabolizam hranjivih tvari i zdravu prehranu. Predstaviti proteinsku dijetu i navesti njene osobitosti . Istražiti utjecaj proteinske prehrane na zdravlje pojedinca.
 
Zadaci: 
 
Učenici će potražiti teorijske i statističke osnove, odnosno znanja o metabolizmu hranjivih tvari, vode. Predstaviti će proteinsku dijetu i njen utjecaj na čovjeka.
Izraditi anketni upitnik i provesti anketu o utjecaju dijetalne prehrane i učestalosti dijetalne prehrane među mladima.
Opisati pripremu i obradu namirnica te pripremiti proteinski obrok.
 
Suradnici Svi koji žele raditi u projektu.
 
Mjesto provedbe U školama suradnicama.
 
Vrijeme trajanja (faze) Od travnja do prosinca 2016.
 
Očekivani rezultati Podizanje razine znanja o metabolizmu hranjivih tvari te o utjecaju proteinske dijete na zdravlje pojedinca.
 
Čimbenici rizika:

Nedostatak sredstava.


    
Dokumenti projekta:  Proteinska dijeta  Dokumenti projekta: Proteinska dijeta Minimiziraj
Dokumenti:

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation