en-UShr-HR
Traži
13. srpnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2017./2018. » Prevencija oralnog zdravlja ::..   Prijava
Zubotehnička škola Beograd: Prevencija oralnog zdravlja  kod školske djece  Zubotehnička škola Beograd: Prevencija oralnog zdravlja kod školske djece Minimiziraj

 
Prevencija oralnog zdravlja kod školske djece
 
Projekt Zubotehničke škole Beograd
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Zubotehnička škola Beograd
2. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
3. Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 
Datum prijave:  11. travnja 2017.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Sonja Šare, sonja.sare@gmail.com, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Višnja Vuko
, visnja.vuko@skole.hr,
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
3. Nataša Milanović
, mnatasa23@yahoo.com
4. Iva Pilipović
, iwa983@gmail.com
5. Ezrema Boškailo
, ezrema.boskailo@live.com
6. Vlahovljak dr Mirdita
 
Koordinatori 1. Verica Elveđi, verica-elvedji@net.hr, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
2. Maja Vracar
, vracarmaja@yahoo.com
3. Boškailo dr Ezrema
, ezrema.boskailo@live.com
 
Nositelj Zubotehnička škola Beograd
 
UČENICI
 
1. Dino Kosovac
2. Adel Nikšić
3. Ilma Islam
4. Lejla Karagić
5. Sara Puškarević
6. Jelena Macanović
7. Nataša Krajčinović

 
Ciljna skupina
 
Učenici iz uključenih škola. Djeca uzrasta 8 godina.
 
Ciljevi projekta: 
 
Ukazati na značaj oralnog zdravlja i na mogućnost da se primjenom adekvatnih mjera oralno zdravlje može održati tokom čitavog života.
Uticati na poboljšanje zdravlja usta i zuba djece školskog uzrasta 8 godina i na stvaranje navike pravilnog održavanja higijene i primenu nophodnih mjera za očuvanje oralnog zdravlja.
Doprinjeti da se poveća broj ljudi sa očuvanim oralnim zdravljem.
Senzibilisati donosioce odluka za podršku mjerama za unapređenje oralnog zdravlja stanovništva i sektora društva na zajedničke akcije koje imaju za cilj promociju oralnog zdravlja.
 
Zadaci: 
 
Formiranje timova stručnjaka stomatologa i učenika uključenih škola koji će pripremati aktivnosti za snimanje statusa oralnog zdravlja i edukativne aktivnosti.
Uspostavljanje saradnje sa osnovnim školama i najava projektnih aktivnosti.
Snimanje statusa oralnog zdravlja i vođenje evidencije.
Organizovanje radionica na temu oralnog zdravlja u izabranim osnovnim školama u gradovima uključenih škola.
Obrada informacija i analiza rezultata statusa oralnog zdravlja školske djece uzrasta 8 godina.
Promocija projektnih aktivnosti na nivou lokala.
 
Suradnici Učenici obrazovnog profila stomatološka sestra tehničar i opšti smjer medicinske škole Zadar. 
 
Mjesto provedbe Škola učesnice i izabrane osnovne škole na nivou lokala. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Tijekom školske godine 2017./18.
- Odabir škola partnera na projektu (lipanj 2017.)
- Podjela zadataka između škola (
lipanj , kolovoz 2017.)
- Rad na projektu-aktivnosti (rujan, listopad 2017.)
- Realizacija edukativnih radionica (studeni, prosinac 2018.)
- Obrada rezultata (siječanj, veljača 2018.)
- Završne aktivnosti i rad na prezentaciji projekta (ožujak, travanj, svibanj 2018.)
 
Očekivani rezultati Očekujemo da se poveća broj djece sa očuvanim oralnim zdravljem.
Očekujemo da će obučena djeca da primenjuju tehnike prevencije oralnog zdravlja i time doprinesu očuvanju oralnog zdravlja.
Takođe očekujemo veću uključenost institucija na nivou lokala koje mogu znacajno da doprinesu prevenciji oralnog zdravlja i sistemski djeluju.
Zatim uspješnost projekta ćemo mjeriti i na osnovu broja obučene dece koji će proći vršnjačku obuku na temu Prevencija oralnog zdravlja.
 
Čimbenici rizika:

Određeni broj obučene djece neće primjenjivati tehnike prevencije oralnog zdravlja i samim tim neće doprinjeti očuvanju svog oralnog zdravlja.


    
Razmjene u projektu "Prevencija oralnog zdravlja kod školske djece"  Razmjene u projektu "Prevencija oralnog zdravlja kod školske djece" Minimiziraj
1. razmjena

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation