en-UShr-HR
Traži
8. srpnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2018./2019. » Cijepljenje – da ili ne ::..   Prijava
Prezentacija  Prezentacija Minimiziraj

  
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar: „Cijepljenje – da ili ne"  Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar: „Cijepljenje – da ili ne" Minimiziraj

 
 Cijepljenje – da ili ne
 
Projekt Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Medicinska škola Dubrovnik
3. Medicinska škola, Šibenik
4. Zubotehnička škola Beograd
 
Datum prijave:  16. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Jelena Kevrić (jkevric@gmail.com), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Mihaela Tepšić
(mihaela.krkich@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Nenad Kerić
(nenad.keric@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik
4. Nataša Milanović
(mnatasa23@yahoo.com) Zubotehnička škola Beograd
 
Koordinatori 1. Tanja Serdarević (tanja.serdarevic@skole.hr), Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Marija Čupić
(marija.cupic1@gmail.com), Medicinska škola Dubrovnik
3. Snježana Žaja
(crnica24@gmail.com), Medicinska škola, Šibenik
4. Maja Vračar
(vracarmaja@yahoo.com) Zubotehnička škola Beograd
 
Nositelj Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
UČENICI 1. Petra Bralić, Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
2. Nikola Žilić
, Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar
3. Marija Buljan
, Medicinska škola Dubrovnik
4. Laura Klešković
, Medicinska škola Dubrovnik
5. Petar Uroda
, Medicinska škola Šibenik
6. Gabrijela Jovančević
, Medicinska škola Šibenik
7. Ela Mamić
, Medicinska škola Šibenik
8. Katarina Rankovic
, Zubotehnička škola Beograd
9. Iva Nasović
, Zubotehnička škola Beograd
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Usporediti znanja i stavove učenika srednjih škola o cijepljenju-
Povezivanje znanja iz općeobrazovnih predmeta i predmeta struke.
Poticati učenike na samostalan rad; izradu i provedbu ankete za učenike, obradu podataka te usporedbu za rezultatima drugih škola, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju, izradu prezentacije u obrazovne svrhe i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci.
Poticati učenike na suradnju i timski rad.
Povećati interes za provođenje istraživanja, korištenje različitih izvora znanja te osmišljavanje i izradu projekta.
Stjecanje novih znanja.
Razvoj strategija učenja i životnih vještina.
Vršnjačka edukacija.
 

Zadaci: 
 

Usporediti znanja i stavove učenika medicinskih i učenika drugih škola.
Proučiti povijesni razvoj cijepljenja.
Proučiti zarazne bolesti koje su zastupljene u kalendaru cijepljenja.
Objasniti mehanizam djelovanja cjepiva.
Objasniti pozitivne učinke cijepljenja na opću populaciju.
Objasniti najčešće nuspojave cijepljenja.
Provesti anketu o stavovima i znanjima o cijepljenju među učenicima srednjih škola.
Obraditi dobivene podatke.
Dogovoriti način prezentiranja projekta.
Provesti razmjene učenika.
Prezentirati rad.
 

Suradnici Nastavnici škola u kojima će se provoditi ankete.
 
Mjesto provedbe Srednje škole u gradovima voditelja i suradnika u projektu. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Ožujak 2018. – ožujak 2019.
Odabir teme projekta (ožujak 2018.)
Odabir škola za suradnju (ožujak 2018.)
Pregled literature i podjela zadataka između škola suradnika (svibanj/lipanj 2018.)
Rad na projektu (lipanj 2018. – prosinac 2018.)
Razmjena učenika (siječanj 2019.)
Završne aktivnosti i izrada prezentacije (siječanj/veljača 2019.)
 
Očekivani rezultati

Spoznati stavove i razinu znanja o cijepljenju učenika srednjih škola.
 

Čimbenici rizika:

Tehničke poteškoće u provedbi istraživanja u projektu.
Izostanak financijske podrške.


    
Sinopsis projekta  „Cijepljenje – da ili ne"  Sinopsis projekta „Cijepljenje – da ili ne" Minimiziraj

Škola nositelj projekta: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Mentor voditelj: Jelena Kevrić
Škole suradnice:
Medicinska škola Dubrovnik
Mentor: Mihaela Tepšić
Medicinska škola Šibenik
Mentor: Nenad Kerić

CILJ PROJEKTA:
   Ideja o projektu potaknuta je javnim raspravama o obaveznom kalendaru cijepljenja, odnosno sve glasnijim tvrdnjama određenih skupina ljudi koji ističu štetne posljedice cijepljenja djece. Sve veći broj roditelja, unatoč riziku sudskog progona i plaćanja kazne, odbijaju cijepljenje za svoju djecu, unatoč riziku od obolijevanja od zaraznih bolesti sa potencijalno teškim posljedicama po zdravlje i život djece.
Kroz projekt nam je cilj predočiti povijesni razvoj cijepljenja, kalendar cijepljenja te zarazne bolesti iz kalendara cijepljenja (one zarazne bolesti protiv kojih se u Republici Hrvatskoj provodi obavezno cijepljenje). Uz to, u projektu ćemo proučavati i pozitivne učinke, kao i moguće negativne učinke cijepljenja.
   Cilj nam je kroz anketu doznati da li postoji razlika u znanju i stavovima učenika medicinskih škola i učenika drugih srednjih škola o cijepljenju.
   Kroz provođenje projekta cilj nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (informatike, povijesti, etike, psihologije te stručnih predmeta), kao i poticanje učenika na samostalan rad u svim fazama projekta, od osmišljavanja projekta, proučavanja različitih izvora znanja, sastavljanja i provođenja ankete, obradi podataka i izradi prezentacije.

1. ETAPA (ožujak / travanj 2018.)
a) dogovor sa koordinatorom škole Tanjom Serdarević o prijavi projekta za 12. smotru E – medice
b) izbor naziva projekta ¨Cijepljenje – da ili ne¨
c) izrada plana projekta
d) ideja projekta je:
 • pratiti povijesni razvoj cijepljenja
 • proučiti zarazne bolesti protiv kojih se djeca cijepe u okviru obveznog kalendara cijepljenja te pozitivne i negativne učinke cijepljenja
 • provesti anketu o stavovima i znanjima o cijepljenju među učenicima srednjih škola
 • međupredmetno povezati opće obrazovne predmete i predmete struke
 • poticati učenike na timski rad i suradnju
 • poticati učenike na korištenje različitih izvora znanja
 • temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta
 • poticati učenike na samostalno vođenje projekta, analizu podataka, usporedbu dobivenih podataka, iznošenje stavova, diskusiju i izradu prezentacije projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad
 • potaknuti razvoj kritičkog razmišljanja i razvoj sukoba mišljenja između sudionika projekta
 • prikazati projekt na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
 • učiniti istraživanje i učenje zanimljivim i zabavnim
 • potaknuti druge učenike za sudjelovanjem u sličnim projektima
 • učenje novih činjenica
 • razvoj strategija učenja i životnih vještina
 • vršnjačka edukacija

e) informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola
f) prijava škola zainteresiranih za rad na projektu
g) dogovor koordinatora i mentora oko prijave i provođenja projekta
h) odabir dva učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
i) komunikacija između svih sudionika projekta
j) praćenje rada u pripremi projekta
k) analiza provedenog
l) rješavanje eventualnih problema
m) stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
n) evidentiranje i dokumentiranje prve etape projekta

2. ETAPA ( svibanj/lipanj 2018.)
a) kontinuirana komunikacija uz dodatnu edukaciju i praćenje rada na projektu
b) razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice vezano za provedbu projekta
c) razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta međ u školama suradnicama
d) određivanje aktivnosti po školama i dogovor o rokovima za realizaciju
e) početak učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f) praćenje provedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema
g) stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta E – medica
h) evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan / listopad / studeni 2018.)
a) analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b) komunikacija među školama suradnicama
c) planiranje jedne razmjene učenika u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima u izvedbi projekta, te u svrhu međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
d) dogovor o načinu predstavljanja projekta
e) uvježbavanje predstavljanja projekta
f) ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
g) evidentiranje i dokumentiranje

4. ETAPA (prosinac / siječanj / veljača 2018.)
a) dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b) komunikaciju među školama
c) praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d) prijava sudionika

5. ETAPA
a) sudjelovanje na 12. smotri dana E – medice
b) uvježbavanje i predstavljanje projekta
c) dogovor za daljnju suradnju na novim projektima


    
Razmjena učenika u projektima „Cijepljenje – da ili ne“ i „Biološki terorizam“ (8. studenoga 2018)  Razmjena učenika u projektima „Cijepljenje – da ili ne“ i „Biološki terorizam“ (8. studenoga 2018) Minimiziraj


Razmjena učenika u projektima „Cijepljenje – da ili ne“ i „Biološki terorizam“
(8. studenoga 2018)

 

    U četvrtak, 8. studenoga 2018. u Medicinsku školu Ante Kuzmanića Zadar došli su učenici Medicinske škole Šibenik Petar Uroda, Gabrijela Jovančević i Anamaria Jakelić sa svojim mentorom Nenadom Kerićem. Dočekali su ih učenici Petra Bralić, Nikola Žilić, Lorena Balen i Lorena Lulić, nacionalni voditelj E-medice Edin Kadić, koordinatorica Tanja Serdarević, voditeljica projekta „Cijepljenje – da ili ne“ Jelena Kevrić te voditeljica projekta „Biološki terorizam“ Danijela Kovačević.

   Nakon pozdravnih govora i uvodnog opuštenog druženja, uslijedilo je razgledanje škole i rad na zajedničkim projektima tijekom kojeg su održane videokonferencije sa školama suradnicama u projektu „Cijepljenje – da ili ne“, Medicinskom školom Dubrovnik i Zubotehničkom školom Beograd.
   Sudionici razmjene i njihovi domaćini potom su se zaputili u razgledanje stare gradske jezgre i gradskih znamenitosti, a zatim na ručak nakon kojeg su se oprostili uz najavu nove razmjene u Šibeniku
.


Dojmovi učenika...

Anamarija Jakelić:
    Nakon dolaska u školu dočekala nas je topla dobrodošlica svih sudionika u projektu. Učenici Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar su nam održali govor o povijesti svoje škole te svojim znamenitostima i svojoj dugogodišnjoj tradiciji.
   Otišli smo u obilazak škole i kabineta koje koriste u svrhu podučavanja svojih učenika različitih smjerova.
   Dodijeljene su nam potvrde za sudjelovanje u razmjeni učenika te smo se uputili u pravcu rive gdje smo došli do Pozdrava suncu, ali i obišli i druge znamenitosti grada Zadra. Najviše su me dojmile stare sestrinske uniforme koje su izložene na ulazu škole. Dojmovi susreta su jako pozitivni te se veselimo ponovnom susretu.


Gabrijela Jovančević:
    Na razmjeni su nas srdačno dočekali predstavnici Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar. Pokazali su nam njihov prostor za nastavu uključujući kabinete za zdravstvene vježbe iz raznih usmjerenja. Kasnije smo sudjelovali u dvije videokonferencije s Dubrovnikom i Beogradom. Dogovorili smo smjernice za rad i postavili osnovne ciljeve i datume završetka pojedinih poglavlja te izrade anketnih listića.
   Zajedno smo obišli grad i poznate znamenitosti kao što su „Morske orgulje“ i „Pozdrav suncu“. Prošetali smo se po Forumu i posjetili klasičnu gimnaziju. Nakon cjelodnevnog rada skupa smo otišli na ručak. Najviše mi se svidjelo duženje i stvaranje uspomena s novim društvom. Radujem se daljnjoj suradnji. :)


Petar Uroda:
    Na razmjeni učenika u projektu E-medica stekao sam nova poznanstva te upoznao Medicinsku školu Ante Kuzmanić i znamenitosti Zadra. Oduševljen sam gostoprimstvom i susretljivošću domaćina te se radujem daljnjem radu.

 

    
Prva razmjena učenika Zagreba, Šibenika i Zadra u Beogradu (19.-21. rujna 2018.)  Prva razmjena učenika Zagreba, Šibenika i Zadra u Beogradu (19.-21. rujna 2018.) Minimiziraj


Razmjena učenika Zagreba, Šibenika i Zadra u Beogradu

 


 
   U ugodnoj ljetnoj atmosferi, u okviru međunarodnog projekta „E-medica", od 19. do 21. 9. 2018. godine realizirana je posjeta četiri medicinske škole iz Republike Hrvatske, glavnom gradu Republike Srbije, Beogradu, odnosno Zubotehničkoj i Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, koje se nalaze u gradskoj općini Zvezdara.

   Prvog radnog dana ravnateljica Zubotehničke škole, Biljana Blagojević Sedlar i ravnateljica Farmaceutsko-fizioterapeutske škole, Biljana Vukosavljević pozdravile su i zaželjele dobrodošlicu svim sudionicima 1. razmjene, predstavile djelatnost, osobitost i aktivnosti škola kojima su na čelu.
Na prvoj razmjeni su bili:
- Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb, mentorica Đurđica Stanešić sa učenicima Marija Timko i Gabrijel Džambo
- Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb, mentorica Aleksandra Vidoša sa učenicama Karla Anić i Margareta Bakonji,
- Medicinska škola, Šibenik, ravnateljica Aleksandra Acalin, koordinatorica Snežana Žaja i mentorica Antonija Žaja sa učenicama Nikolina Lugović i Josipa Grcić
- Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar, mentorica Linda Bakotić sa učenicama Lucija Veršić i Ivona Knežević,
- Zubotehnička škola, Beograd, koordinatorica Maja Vračar i mentori Ana Gajić, Nataša Milanović, Iva Pilipović i Tomislav Alavanja, i psihologinja Marijana Peulić sa učenicima Anja Marković, Miljana Todorović, Sandra Tomić, Jana Nedeljković, Iva Nasović, Katarina Ranković i Jovana Komatina,
- Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Beograd, koordinatorica Biljana Vasić i mentori, Sanja Vukov, Maja Pavlović i Ivana Pašić sa učenicima Petar Urošević, Marija Nikolić, Ivana Marković, Marina Stepanoski, Nina Đurić, Filip Sedlarević, Tara Veselinović i Branislav Beković.


   Prvi radni dan nastavljen je predstavljanjem i upoznavanjem škola putem videa i razgovora, obilaskom škola domaćina, a nakon toga učenici su radili na projektima: „Sindrom izgaranja na poslu", „Cijepljenje da ili ne", „Inovativne terapije u tretmanu carcinoma" i „Chronova bolest".
   Ravnateljica šibenske Medicinske škole, Aleksandra Acalin zahvalila se na gostoprimstvu beogradskim školama i pozvala učenike i nastavnike da budu što aktivniji u radu, jer se pokazalo da različiti problemi koje učenici istražuju imaju učinka na njihov budući psiho-fizički razvoj, o kojima oni moraju odlučivati svojim zrelim stajalištima i novim s
aznanjima, koje upravo stiču tijekom ovih projekata.
   Nakon radnog dijela, u večernjim satima, učenici i nastavnici iskoristili su za upoznavanje i razmjenu iskustava i primjera dobre prakse, ali i za oblizak Beograda i malo opuštanje u beogradskoj Skadarliji.

    Drugi dan posjete iskorišten je za posjet gradskoj općini Zvezdara i predsjedniku iste, gosp. Milošu Ignjatoviću koji je podržao projekat i izrazio nadu da će se projekt dalje širiti. Također, predsjednik je istakao da razumije entuzijazam i želju prosvjetnih djelatnika da se ovakvim projektima dade što veća pažnja jer se odnose na mlade i stare, a problematika kojom se bavi opisuje neophodnost praćenja svih promjena u društvu koje se tiču zdravlja. Predsjednik je naveo da će pomoći zvezdarskim školama u realizaciji ovog projekta stavljajući ih u godišnji plan raspodjele materijalnih sredstava općine.
   Đurđica Stanišić, mentorica Škole za medicinske sestre Mlinarska, skrenula je pozornost na važnost istraživačkog rada za učenike tijekom kojeg oni stiču predispozicije da se bave naučno-istraživačkim radom kojim se studenti bave na magistarskim studijima.
   Nakon posjete općini, gosti su obišli zvezdarski opservatorij po kojoj je gradska općtina i dobila ime. Teleskop u opservatoriju težak je više od 1.000 kilograma a leća teleskopa teška je oko 500 kilograma.
   Nakon opservatorija, nastavnici i učenici obišli su muzej Nikole Tesle u kome su imali priliku pogledati 15-minutni film o životu Nikole Tesle, a nakon toga i da na svome tijelu osjete elektricitet Teslinih pronalazaka.
   Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u razmjeni, na divnoj energiji, pozitivnom ozračju, ali i želji da ova dva dana budu nezaboravna. Zahvaljujemo osnivačima i nositeljima projekta „E-medica", na mogućnosti da svojom participacijom i djelom, doprinesemo povećanju znanja naših učenika i nastavnika, ali i mogućnosti da steknemo neka nova prijateljstva i nova iskustva.

Srdačan i prije svega topli i emotivni pozdrav iz Beograda!

Beograd, 23. 09. 2018.   
mentor: Tomislav Alavanja

Dojmovi učenika….


   Učenici Škole za medicinske sestre Vrapče i Škole za medicinske sestre Mlinarska sudjelovali su na razmjeni u projektu „Inovativne terapije u tretmanu karcinoma“ u Beogradu od 19. 09. do 22.09.2018.

   Razmjenu su organizirale Zubotehnička škola Beograd te Farmaceutsko-fizioterapeutska škola Beograd. Istodobno su realizirane razmjene iz projekata: „Stisni il pokaži zube“, „Život s Cronhovom bolesti“, „Cijepljenje da ili ne“ i „Sindrom izgaranja na poslu“.
    U razmjeni sudjelovali su učenici Škole za medicinske sestre Vrapče: Margareta Bakonji i Karla Anić, mentorica: Aleksandra Vidoša i učenici Škole za medicinske sestre Mlinarska: Marija Timko i Gabrijel Džambo, mentorica: Đurđica Stanešić.

   Prvi dan razmjene posjetili smo Zubotehničku školu Beograd gdje smo imali priliku razgledati školu, upoznati se s programima edukacije, učenici su nam prikazali kako izgleda njihov školski dan. Predstavili smo svoje škole i razmijenili iskustava s učenicima iz Beograda. Nakon te škole posjetili smo Farmaceutsko-fizioterapeutsku školu Beograd gdje smo bili u obilasku škole, vidjeli smo kabinete i primjere dobre prakse kako se provode vježbe i nastava.

   Rad na projektu „Inovativne terapije u tretmanu karcinoma“ započeli smo povezivanjem putem Skype sa Zdravstvenom školom Split. Analizirali smo prikupljene podatke, provedene aktivnosti učenika škola suradnica, dogovorili daljnje etape u realizaciji projekta i način prezentiranja na smotri. Nakon radnog dijela predavanje o njezi kože održala nam je gospođa iz tvrtke „Eucerin“.
    U popodnevnim satima nastavili smo druženje i razgledavali smo Beograd. Organiziranim prijevozom krenuli prema Dedinju gdje smo posjetili „Kuću cvijeća“ u kojoj je pokopan Josip Broz Tito. Tamo smo vidjeli muzej posvećen upravo njemu, Josipu Brozu Titu. Večer smo proveli s učenicima Zubotehničke i Farmaceutsko-zubotehničke škole, koji su nam pokazali ljepote Beograda koje do tad nismo vidjeli, posjetili smo „Beograd na vodi“ te smo se svi zajedno povezali i zbližili.

   Drugi dan razmjene posjetili smo „Gradsku opštinu Zvezdara“ gdje su prvo mentori i koordinatori predstavili projekt E medica, zatim su učenici imali priliku iznjeti svoja iskustva. U Općini nas je dočekao predsjednik gradske općine Miloš Ignjatović. Nakon Općine posjetili smo „Anatomsku opservatoriju Beograd“ gdje smo imali predavanje o samoj ustanovi, njenoj povijesti te kakvu ulogu danas ima. Nakon predavanja obišli smo jedan od teleskopa koji je danas rijetko u funkciji, ali zato ima svoju povijest. Druženje smo završili u Muzeju Nikole Tesle gdje smo pogledali film o njegovom životu te pogledali što je on zapravo napravio i čime se sve bavio. Nakon Muzeja Nikole Tesle oprostili smo se sa ravnateljicom Zubotehničke škole i time je završio radni dio razmjene.

   U petak, nakon službenog dijela, posjetili smo Kalemengdan te smo obišli cijeli park vlakićem, nakon čega smo šetali gradom i otkrivali posebnosti ovoga grada.

   Razmjena u Beogradu je bila predivno iskustvo. Ovom razmjenom nismo samo naučili puno, upoznali smo puno ljudi, sklopili prijateljstva i dogovorili se za detalje projekta po kojima ćemo se voditi. Upoznali smo ulice Beograda, čuvenu ulicu Kneza Mihaila koja prikazuje suvremeni grad i koliko Beograd živi noću, a i danju.
    Ovo je putovanje koje ćemo pamtiti cijeli život, pamtiti ćemo dobru hranu, fina peciva i razne druge delicije. Puno stvari i događaja je ispunilo naše putovanje i mislim da nitko od nas neće zaboraviti kako su nas dobro ugostili Beograđani.

Margareta Bakonji i Karla Anić, Škola za medicinske sestre Vrapče
 

 

 
     
     

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation