en-UShr-HR
Traži
8. srpnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2018./2019. » Glifosat, zdravlje na kocki ::..   Prijava
Prezentacija  Prezentacija Minimiziraj

  
Projekt Medicinske škole Varaždin:  „Glifosat, zdravlje na kocki"  Projekt Medicinske škole Varaždin: „Glifosat, zdravlje na kocki" Minimiziraj

 
Glifosat, zdravlje na kocki
 
Projekt Medicinske škole Varaždin
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Varaždin
2. Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
3. Srednja škola Braće Radić Kaštel Štafilić-Nehaj
 
Datum prijave:  15. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Nataša Vuković (natvuk@gmail.com), Medicinska škola Varaždin
2. Đurđica Stanešić
,
Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
3. Marija Rapanić
,
Srednja škola Braće Radić Kaštel Štafilić-Nehaj
 
Koordinatori 1. Nataša Vuković (natvuk@gmail.com), Medicinska škola Varaždin
2. Natalija Šnidarić
(natalija.snidaric@skole.hr)
, Škola za medicinske sestre Mlinarska
3. Petrana Pupić
(petrana.tafra@gmail.com),
Srednja škola Braće Radić Kaštel Štafilić-Nehaj
 
Nositelj Medicinska škola Varaždin
 
UČENICI
 
1. Matea Hranić, Medicinska škola Varaždin
2. Barbara Golubić
, Medicinska škola Varaždin
3. Patricija Jozić
, Škola za medicinske sestre Mlinarska
4. Valentina Gretić Sadiković
, Škola za medicinske sestre Mlinarska
5. Ivana Zorotović
, Srednja škola Braće Radić Kaštel Štafilić-Nehaj
6. Ana Debeljak
, Srednja škola Braće Radić Kaštel Štafilić-Nehaj
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih škola, od 1. do 5. razreda
 
Ciljevi projekta: 
 

Istražiti:
   a.)Što je GLIFOSAT i zašto nas treba zabrinjavati
   b.)Kako GLIFOSAT utječe na zdravlje ljudi i biološku raznolikost u prirodi
   c.)Kako je u zakonodavstvu regulirana upotreba GLIFOSATA i drugih kemikalija u hrani
   d.)Postoje li alternative upotrebi GLIFOSATA.
Istražiti koliko učenici znaju o prisutnosti kemikalija u hrani i njihovom utjecaju na zdravlje
Probuditi svijest o štetnosti korištenja glifosata te ostalih kontroverznih opasnih kemikalija koje unosimo svakodnevno u organizam putem hrane .
Razvijati timski rad, učiti kroz zabavu, koristiti IT tehnologije.
Provoditi vršnjačku edukaciju.

 

Zadaci: 
 
Proučiti literaturu i znanstvene članke o glifosatu i drugim kemikalijama u hrani i njihovom utjecaju na čovjeka i prirodu.
Prikupiti podatke; zašto je glifosat unatoč lošem imidžu u javnosti, na slobodnom tržištu i poznat pod nazivom „kralj herbicida“?
Posjetiti Farmaceutsko-biokemijski fakultet i znanstvenika prof. Valerije Vrčeka koji se bavi istaživanjima glifosata, bisfenola, aspartmama i ostalih kontroverznih kemikalija održati predavanje o ovom herbicidu i ostalim štetnim kemikalijama ,utjecaju na zdravlje čovjeka te što se poduzima vezano uz njegovu zabranu za korištenje u svakodnevnoj prehrani.
Intervjuirati profesora o najnovijim saznanjima o glifosatu i njegovoj trenutnoj uporabi u Hrvatskoj odnosno Europi.
Osmisliti anketu o glifosatu, drugim kemikalijama prisutnim u hrani i njihovom utjecaju na zdravlje; utjecaju upotrebe glifosata na biološku raznolikost, utjecaju glifosata na zdravlje ljudi i načinu regulacije upotrebe kemikalija u zakonodavstvu.
Provesti anketu u 1. i 4. razredima obje škole i obraditi podatke.
Provest edukaciju (radionice ili predavanja) učenika 4. razreda o kemikalijama o hrani i njihovom utjecaju na zdravlje i okoliš.
Probuditi svijest o opasnostima korištenja glifosata .
Izraditi letak s upozorenjima o štetnostima glifosata.
Razvijati komunikacijske i socijalne vještine učenika
Razvijati timski rad
 
Suradnici Prof.dr.Valerije Vrček , dipl.ing.med.biokemije prof. na katedri za organsku kemiju na Farmaceutsko -biokemijskom fakultetu.
 
Mjesto provedbe Zagreb, Farmaceutsko -biokemijski fakultet, Škola za medicinske sestre Mlinarska,
Varaždin, Medicinska škola Varaždin
 
Vrijeme trajanja (faze) Ožujak 2018.-veljača 2019.
Izrada okvirnog plana i prijave projekta – veljača/ožujak 2018.
Pregled literature i podjela zadataka između škola u suradnji- ožujak 2018.
Rad na projektu
1.FAZA: pregled literature, odlazak u knjižnicu Škole narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, posjet FBF .
Prva razmjena učenika– travanj, svibanj 2018..
2.FAZA: Osmišljavanje ankete, anketiranje učenika , osmišljavanje radionica/predavanja za učenike.
Druga razmjena- rujan, listopad 2018.
3.FAZA: Izrada letka o štetnosti glifosata i ostalih najčešćih kontroverznih kemikalija
Videokonferencija i/ili treća razmjena učenika- studeni, prosinac 2018.
4.FAZA: Završne aktivnosti: povezivanje segmenata projekta, dogovor o načinu prezentiranja projekta i izrada prezentacije projekta- siječanj 2019.
 
Očekivani rezultati Ostvarenje ciljeva projekta
 
Čimbenici rizika:

Nemogućnost razmjene učenika zbog financija  


    
Sinopsis projekta   „Glifosat, zdravlje na kocki"  Sinopsis projekta „Glifosat, zdravlje na kocki" Minimiziraj

TEMA PROJEKTA
   Glifosat je kemijski spoj iz skupine fosfonata. Biološki je aktivna glavna komponenta nekoliko herbicida širokog spektra. Danas je najviše korištena poljoprivredna kemikalija svih vremena na kojoj se temelji globalna poljoprivreda. Glifosat se koristi/baca na zemlju u domaćinstvima, vrtovima, dječjim igralištima, uz prometnice i pruge, u vinogradima, voćnjacima, poljima raznih kultura.
   Glifosat je ujedno i najkontraverznija kemikalija na svijetu.
   Postao je dio prehrambenog lanca, prisutan je u biljnom i životinjskom svijetu, mjerljiv je u površinskim i podzemni vodama ali i dio svjetske populacije ima mjerljive količine glifosata i njegovih razradnih produkata (AMPA) u urinu.
   Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) zaključila kako je glifosat “vjerojatno kancerogen za ljude”.
   Studije pokazuju kako herbicidi koji sadrže glifosat djeluju kao endokrini prekidači ili disruptori čime znatno utječu na lučenje hormona i na naš endokrini sustav što može ugroziti plodnost kod ljudi.
   Ljudsko zdravlje nije jedino ugroženo štetu zbog upotrebe glifosata. Europska agencija za sigurnost hrane EFSA je otkrila veliku dugoročnu opasnost za životinje, uključujući i domaće životinje kao što su krave i ovce. Njemačka agencija za okoliš također je otkrila značajne negativne posljedice na biološku raznolikost zbog uporabe pesticida u cjelini i posebno glifosata. Glifosat ne ubija ciljano korov, već i korisno okolno travnato područje koje je tretirano spomenutom kemikalijom.
   Dozvola za korištenje glifosata u Europskoj uniji istječe krajem lipnja 2018. godine a redovnom je procedurom trebalo produžiti licencu za još 15 godina. Rutinska dozvola zapela je zbog nagomilanih dokaza o štetnosti i karcinogenosti glifosata. Vrhunski svjetski toksikolozi obratili su se otvorenim pismom i prigovorima Vytenisu Andriukaitisu, europskome povjereniku za zdravlje, a peticiju za zabranom glifosata potpisalo je gotovo jedan i pol milijun stanovnika EU.
   Temu Glifosat = zdravlje na kocki odabrali smo zbog aktualnosti teme, utjecaja glifosata na zdravlje ljudi, životinja i biološku raznolikost u okolišu te upoznavanja s postupcima donošenja zakona u Europskom parlamentu i utjecajem istog na članice Europske unije.

CILJEVI PROJEKTA

   CILJ  AKTIVNOSTI
1.) Istražiti:
a.) Što je GLIFOSAT i treba li nas zabrinjavati
b.) Kako glifosat utječe na zdravlje ljudi, životinja i biološku raznolikost u prirodi
c.) Kako zakonodavstvo regulira upotrebu glifosata i drugih kemikalija u hrani
d.) Koje su alternative upotrebi glifosata.
 
Posjet knjižnici škole narodnog zdravlja „ dr Andrija Štampar“, pretraživanje literature i baza podataka tj. pristup znanstvenim člancima. Pretraživanje, obrada i organizacija znanstvenih činjenica/informacija. Analiza i sinteza prikupljenih podataka.
Pripremiti intervju za znanstvenika koji se bavi tom problematikom
Organizirati posjet Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i znanstveniku prof. Valeriju Vrček koji se bavi istaživanjima glifosata, bisfenola, aspartmama i ostalih kontroverznih kemikalija.
Proučiti načine donošenja odluka u Europskom parlamentu.
2.) Istražiti koliko učenici znaju o prisutnosti kemikalija u hrani i njihovom utjecaju na zdravlje. Osmisliti anketu o znanju i stavovima učenika o upotrebi herbicida.
Provesti anketu u 4.razredima škola suradnica.
Obraditi dobivene podatke.
3.) Probuditi svijest o štetnosti korištenja glifosata te ostalih kontroverznih opasnih kemikalija koje unosimo svakodnevno u organizam putem hrane. Provest edukaciju (radionice ili predavanja) učenika 4. razreda o kemikalijama o hrani i njihovom utjecaju na zdravlje i okoliš. Sadržaj edukacije uskladiti s rezultatima ankete.
Izraditi letak s upozorenjima o štetnostima glifosata.
4.) Osobni i socijalni razvoj, aktivno građanstvo Razvijanje:
- organizacijskih sposobnosti
- vještine korištenja znanstvenih činjenica
- odgovornog izvršavanja zadataka
- sposobnosti javnog nastupa i govora pred drugima
- timskog rada
- odgovornog odnosa prema očuvanju okoliša i njegovih izvora i zaliha.
Donositi osviještene i odgovorne odluke.
Usvojiti zdrav način života.
Steći znanja i razviti svijest o demokratskim načelima i procesa donošenja odluka u pravnom sustavu Republike Hrvatske i Europske unije.
Kritički prosuđivate društvene pojave


FAZE PROJEKTA

   PRIPREMA PROJEKTA  Prijava projekta.  Podjela zadataka između škola suradnica
  1. FAZA Pregled literature, odlazak u knjižnicu Škole narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, posjet FBF.
Zadaci za škole:
- Pregled literature- sve škole
PRVA RAZMJENA: zajednički odlazak u Školu narodnog zdravlja „dr Andrija Štampar“
Posjet Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.
Analiza prikupljenih podataka.
Dogovor o daljnjim koracima.
  2. FAZA Izrada ankete za učenike 4. razreda.
Provođenje anketa u 4. razredima.
Analiza podataka .
DRUGA RAZMJENA:
Planiranje edukacije za anketirane učenike. Izrada zajedničke pripreme za edukaciju.
Svi koraci 2. faze projekta provode se zajednički suradnjom svih škola uz korištenje IT tehnologija: skype, društvene mreže, google drive, polycom kamera.
  3. FAZA Izrada letka o štetnosti glifosata i ostalih najčešćih kontroverznih kemikalija
TREĆA RAZMJENA ILI VIDEOKONFERENCIJA:
Evaluacija dosadašnjeg rada, planiranje završnih aktivnosti i načina prezentiranja projekta
  4. FAZA Provođenje edukacije u 4. razredima.
  5. FAZA VIDEOKONFERENCIJA ILI POVEZIVANJE SKYPOM:
Uvježbavanje zajedničkog prezentiranja projekta


KORELACIJA S NASTAVNIM SADRŽAJIMA
Tema/sadržaj projekta vezana je uz sadržaje nastavnih predmeta: Biologija, Sociologija, Anatomija i fiziologija,, Patologija, Biokemija, Dijetetika, Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi, Metodika zdravstvenog odgoja, Higijena- preventivna medicina i Zdravstvena njega majke.


    
Druga razmjena u projektu „Glifozat – zdravlje na kocki“ u Kaštel Štafiliću  Druga razmjena u projektu „Glifozat – zdravlje na kocki“ u Kaštel Štafiliću Minimiziraj


Druga razmjena u projektu
Glifozat – zdravlje na kocki” u Kaštel Štafiliću
(1. ožujka 2019. )

 

   U petak, 1. ožujka 2019., učenice Medicinske škole Varaždin Matea Hranić i Barbara Golubić, u pratnji mentorice, profesorice Nataše Vuković, krenule su putem Kaštel Štafilića. Cilj ovako dugog puta bio je susret s učenicima Srednje škole „Braća Radić - Kaštel Štafilić“ i zadnje pripreme za projekt „Glifozat - zdravlje na kocki“ koje će učenice predstaviti u travnju ove godine na Smotri „ E-medica“.


    Učenice Ivana Zorotović i Ana Debeljak, njihova mentorica profesorica Marija Rapanić te koordinatorica profesorica Petrana Pupić srdačno su dočekale goste iz Varaždina u Splitu. Zajedno su krenuli na sajam ugostiteljstva i tehnologije - „Gast“ na kojem su mogle vidjeti tradicionalne proizvode raznih proizvođača, ali i one moderne i inovativne. Osim toga, nije manjkalo ni degustacije. Kušale su domaći pršut, ali i popile kavu iz modernog aparata.
   Nakon što su se okrijepile, valjalo je poći u Kaštel Štafilić na zadnje pripreme projekta. Učenice su i prije susreta marljivo radile pa je samo trebalo uvježbati izlaganje. Budući da su učenice iz zagrebačke Škole za medicinske sestre Mlinarska bile spriječene doći u Kaštel, djevojke su surađivale putem društvenih mreža. Nije manjkalo ni slobodnog vremena pa su učenice i mentorice izmjenjivale školska iskustva na sunčanom vremenu uz ugodan, morski zrak. Druženje se nastavilo cijelu večer i trebalo se odmoriti od puta, ovaj put u učeničkom domu tamošnje škole.

   U subotu, 2. ožujka 2019., nakon dobro prospavane noći, učenice su nastavile s uvježbavanjem izlaganja, a onda su upoznale Varaždinke sa svojom školom. Uslijedio je obilazak škole, školskog staklenika, a mogle su se vidjeti različite vrste biljaka, od agruma preko blitve ili lavande pa do maslina. Po završetku obilaska šetale su obalom uživajući u ugodnom društvu. Kada su se okrijepile ručkom, učenice Medicinske škole Varaždin i njihova mentorica morale su spakirati svoje stvari i krenuti za Split. Profesorica Petrana Pupić odvela ih je u obilazak grada Split, poznate Dioklecijanove palače i kipa Marka Marulića, a onda su se morale pozdraviti.

   Umorne, ali zadovoljne učenice i njihova mentorica vratile su se u Varaždin u kasnim večernjim satima. Projektom se pokazalo kako je svrha druženja ne samo istraživanje i rad, već i sklapanje novih prijateljstava i razvoj novih ideja.

Barbara Golubić i Matea Hranić

 

    
Prva razmjena u projektu „Glifosat – zdravlje na kocki“ (28. listopada 2018.)  Prva razmjena u projektu „Glifosat – zdravlje na kocki“ (28. listopada 2018.) Minimiziraj

Prva razmjena učenika u projektu „Glifosat – zdravlje na kocki“

 
 

 
    U petak, 28. listopada 2018. godine, realizirana je prva razmjena učenika u okviru projekta „E-medica“ s temom Glifosat – zdravlje na kocki“. Razmjenu je organizirala Medicinska škola Varaždin u suradnji s doktorom Vrčekom, redovnim profesorom Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Školom za medicinske sestre Mlinarska.

   Učenice su sa svojim mentoricama najprije prisustvovale predavanju prof. dr. Valerija Vrčeka, dipl. inž. med. biokemije, na FBF-u u Zagrebu. Doktor Vrček govorio je o vrlo štetnim učincima glifosata na zdravlje, samoj strukturi i početcima tog herbicida, čija je upotreba danas vrlo raširena.
   Glifosat je politička, znanstvena i medijska kontroverza koja dokazuje da dozvole za uporabu herbicida nisu garancija za zdravlje ljudi i okoliša.
   U projektu čiji je nositelj Medicinska škola Varaždin sudjeluju učenice Matea Hranić i Barbara Golubić s mentoricom profesoricom Natašom Vuković, učenice Srednje škole Braće Radić iz Kaštel Štafilića (Ana Debeljak i Ivana Zorotović) s mentoricom profesoricom Marijom Rapanić, te učenice Srednje škole za medicinske sestre Mlinarska iz Zagreba (Valentina Gretić i Patricia Jozić) s mentoricom profesoricom Đurđicom Stanešić.
   Osim što su „upoznale“ Glifosat, učenice su s mentoricama i kordinatoricom iz Kaštel Štafilića mogle uživati u šetnji gradom do Škole za medicinske sestre u Mlinarskoj gdje je dalje slijedio dogovor i raspodjela zadataka za rad na zajedničkom projektu koji će biti prezentiran na 12. smotri „Dani E-medica“ koja će se održati u travnju 2019. u Tuheljskim Toplicama
.

Barbara Golubić i Matea Hranić

 
   

    
 Zahvaljujemo na potpori projektu „E-medica": Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation