en-UShr-HR
Traži
14. srpnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2018./2019. » Jedan dan bez mobitela ::..   Prijava
Prezentacija  Prezentacija Minimiziraj

  
Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb: „Jedan dan bez mobitela"  Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb: „Jedan dan bez mobitela" Minimiziraj

 
 Jedan dan bez mobitela
 
Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
2. Srednja škola Dugo Selo
3. Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb
4. Medicinska škola, Šibenik
 
Datum prijave:  15. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Sandra Samošćanec (ssamoscanec@gmail.com), Škola za medicinske sestre Mlinarska
2. Iva Hodak
(iva.pavlovic4@skole.hr), Srednja škola Dugo Selo
3. Mirjana Kozina
(mirjana.kozina@skole.hr), Škola za medicinske sestre Vrapče
4. Krešimir Škugor
(kreso.skugor@gmail.com),  Medicinska škola, Šibenik
 
Koordinatori 1. Natalija Šnidarić (natalija.snidaric@skole.hr), Škola za medicinske sestre Mlinarska
2. Alka Alfirev Radmanović
(alka.alfirev@skole.hr), Srednja škola Dugo Selo
3. Zlatica Šimunović
(zlatica.simunovic@gmail.com), Škola za medicinske sestre Vrapče
4. Snježana Žaja
(crnica24@gmail.com),  Medicinska škola, Šibenik
 
Nositelj Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 
UČENICI
 
 1. Antonija Vincent, Škola za medicinske sestre Mlinarska
 2. Patricia Zirdum
, Škola za medicinske sestre Mlinarska
 3. Ivona Josipović
, Srednja škola Dugo Selo
 4. Katarina Leljak
, Srednja škola Dugo Selo
 5. Mia Kovačević
, Srednja škola Dugo Selo
 6. Anđela Strujić
, Srednja škola Dugo Selo
 7. Vanessa Ceković
, Škola za medicinske sestre Vrapče
 8. Anamarija Žitković
, Škola za medicinske sestre Vrapče
 9. Anamaria Jakelić
,  Medicinska škola, Šibenik
10. Marko Jurić
,  Medicinska škola, Šibenik
11. Ivana Čobanov
,  Medicinska škola, Šibenik
 
Ciljna skupinaaa
 
Učenici/ce drugih, trećih i četvrtih razreda zdravstvene škole i gimnazije.
 
Ciljevi projekta: 
 

1. Saznati tko je izumio telefon, što je donijelo otkriće telefona i mobilne telefonije Povezati prikupljene podatke
2. Eksperiment – Dan bez mobitela
3. Razvijati komunikaciju i socijalne vještine učenika
Učenje timskom radu i poticanje suradnje između učenika škola sudionica
4. Vršnjačka edukacija.
 

Zadaci: 
 
Istraživački dio rada na projektu: podjela zadataka učenicima škola u suradnji, istražiti teorijski dio/literaturu, ispitati postojeće sadržaje telefonije u okruženju, osmisliti nove mogućnosti organizacije i provođenja dana bez mobitela, te održati predavanja s ciljem smanjivanja ovisnosti o mobitelima.
 

Srednja škola Dugo Selo

 • Prikupiti podatke o povijesti telefoniranja i mobilne telefonije u svijetu i kod nas (do svibanj/lipanj 2018.)
 • ZANIMLJIVOSTI- Jeste li znali? (prvi mob. na svijetu…najmanji, najsigurniji..)( do listopada 2018.)

Škola za medicinske sestre Vrapče

 • Prikupiti podatke o akcijama koje se provode, a odnose se na provođenje određenog vremena i izvođenje zadataka bez korištenja mobitela( do rujna 2018.=
 • Otkriti i osvijestiti opasne situacije u kojima se ljudi nalaze zbog korištenja mobitela(do rujna 2018.)

Medicinska škola Šibenik

 • Prikazati uvođenje mobilne telefonije u svakodnevni život (do svibanj/lipanj
  2018.)
 • Obrazložiti pozitivne strane posjedovanja mobitela (do rujna 2018.)

Škola za medicinske sestre Mlinarska

 • Ustanoviti neprimjerene situacije za korištenje mobitela(do listopada 2018.)
 • Obrazložiti negativne strane posjedovanja mobitela(do listopada 2018.)
 • Izrada upitnika o mobilnoj telefoniji ( travanj 2018.)

Isti zadatak za sve škole u suradnji

 • Provođenje ankete i obrada rezultata(lipanj 2018.)
 • Prikupljanje podataka (do rujna 2018.)
 • Izrada predavanja za edukaciju vršnjaka(rujan/listopad 2018.)
 • Provođenje edukacije o negativnim stranama mobilne telefonije i mogućnostima kako smanjiti ovisnost u razrednim odjelima u kojima su provedene ankete (listopad/studeni 2018.)
 • Pronaći, saznati i posjetiti osobe(poznati, obitelj, prijatelji, susjedi, poznanici) koje ni danas ne koriste mobitel ili ga koriste rijetko(ne svaki dan) (do listopada 2018)
 • Intervjuirati osobe starije dobi o njihovom načinu i obimu korištenja mobitela(do listopada 2018)
 • Odabrati barem jednu situaciju koju inače uvijek rješavate mobitelom(lociranje adrese, buđenje za školu/posao, čestitanje rođendana…… i sl. bez podsjetnika u mobitelu) i savladati ju bez mobilnog aparata. Ponoviti to u nekoliko navrata. (travanj/listopad 2018.)
 • Provesti na nivou škole jedan dan bez mobitela barem u dva razredna odjela različitih generacija i poslije doznati kako su se osjećali i što im je bilo najteže, a što najlakše savladati.(travanj/listopad 2018.)

Posjetiti i razviti suradnju s pružateljima mobilnih usluga u užem okruženju.
Razmjene učenika
Izraditi završnu prezentaciju
 

Suradnici Kuće fiksne i mobilne telefonije.
 
Mjesto provedbe Zagreb, Dugo Selo i Šibenik. 
 
Vrijeme trajanja (faze) 1. Odabir teme projekta(veljača 2018.)
2. Odabir škola u suradnji (ožujak 2018.)
3. Pregled literature i podjela zadataka između škola u suradnji (ožujak/travanj 2018.)
4. Rad na projektu (travanj-rujan 2018.)
5. Prva razmjena učenika(svibanj 2018.)
6. Druga razmjena učenika (studeni/prosinac 2018.)
7. Završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta (siječanj 2019.)
 
Očekivani rezultati Edukacija učenika o štetnosti prekomjernog korištenja mobitela u svakodnevnom životu.
 
Čimbenici rizika:

Negativan odaziv na eksperiment - dan bez mobitela.


    
Sinopsis projekta  „Jedan dan bez mobitela"  Sinopsis projekta „Jedan dan bez mobitela" Minimiziraj

Dosadašnje spoznaje
   
Poznato je da mlađa populacija prekomjerno koristi mobitele u svakodnevnom životu. Učenici naše škole su dio globalnog svijeta pa se uklapaju u tu sliku. Mladi se sve manje druže jer sve rade preko mobitela pa im osobni kontakti i nisu neophodni. Uočene su i neke štetne pojave za zdravlje koje se povezuju s prekomjernim korištenjem mobitela. Zbog svega toga provedena su mnoga istraživanja, a provode se i dalje, te se njima pokušava utvrditi veza između zračenja mobitela i niza oboljenja koje zračenje može izazvati, a posebice raka mozga. Istražuje se utjecaj mobitela na mentalno zdravlje, ali i izazivanje ovisnosti. Unatoč brojnim istraživanjima, zna se vrlo malo kako IT-tehnologije utječu na zdravlje.

Cilj i rezultat projekta
   Ovim projektom nećemo ustanoviti kako prekomjerno korištenje mobitela utječe na zdravlje pojedinca, ali ćemo osvijestiti da se mobitel pretjerano koristi i da ima puno situacija u kojima taj aparat baš i nije neophodan. Projekt se sastoji od istraživačkog dijela, provođenja eksperimenta i edukacije vršnjaka. Kako je ideja nastala zbog sve slabije komunikacije među učenicima, ovisnosti o njegovim mogućnostima i predugog gledanja u ekran, ovim ćemo projektom prikazati kako se mogu unaprijediti komunikacija i socijalne vještine. Povezat ćemo timski rad sa lakšim savladavanjem prepreka i problema i pronalaženja podataka i rješenja. Obrazložit ćemo pokazujući na primjerima da se ne treba gotovo u svakoj situaciji oslanjati na mobitele i poticat ćemo suradnju između učenika škola sudionica.

Koncepcija i metode rada
   Škole suradnice će se sastati krajem travnja na prvoj razmjeni kada će sastaviti anketu vezanu uz temu projekta. Odgovorima na pitanja dobit ćemo podatke znaju li učenici tko je i kada izumio telefon i mobitel. Saznat ćemo prosječni iznos mjesečnog računa, te koliko tijekom dana koriste mobitel i za što. Vode li brigu o sigurnosti na društvenim mrežama bitan je podatak. Od lipnja do rujna provest ćemo anketu u odabranim razrednim odjelima i obraditi podatke. U listopada ćemo temeljem rezultata ankete, provedenih istraživanja i intervjua napraviti predavanje za edukaciju učenika. U predavanju nećemo tvrditi da je moguće zamisliti današnje doba bez mobitela, ali namjeravamo educirati učenike o tome da svaki proizvod pa i mobitel ima svoje prednosti i nedostatke, te pravila korištenja.
   U međuvremenu će za to određene škole prikupiti podatke o povijesti telefoniranja i mobilne telefonije u svijetu i kod nas. Pozabavit će se uvođenjem mobilne telefonije u svakodnevni život i iz dobivenih podataka izvući pozitivne, ali i negativne strane korištenja mobitela. Tražit će zanimljivosti vezane uz mobitele kao npr. (najmanji, najstariji, najsigurniji, neuništiv mobitel…) Do rujna namjeravamo prikupiti podatke o akcijama koje se provode u svijetu i kod nas, a odnose se na provođenje određenog vremena i izvođenje zadataka bez korištenja mobitela. Želja nam je u tom roku otkriti i osvijestiti opasne pa čak i smrtonosne situacije u kojima se ljudi često nalaze zbog korištenja mobitela. Nisu sve situacije u kojima se koristi mobitel opasne, ali su mnoge neprimjerene. Osobe svih dobnih skupina su se više puta našle s mobitelom u ruci kada je to bilo potpuno neprimjereno i zbog toga im je ponekad bilo neugodno. Kako se ne bi našli u sličnoj situaciji, educirat ćemo odabranu skupinu o takvim momentima.
   Zadatak će nam biti do listopada pronaći, saznati i posjetiti osobe(poznati, obitelj, prijatelji, susjedi, poznanici) koje ni danas ne koriste mobitel ili ga koriste rijetko(ne svaki dan). Intervjuirat ćemo osobe starije dobi o njihovom načinu i obimu korištenja mobitela. Namjeravamo posjetiti i razviti suradnju sa nekim od ustanova koje se bave mobilnom telefonijom u užem okruženju.
   Svatko će od sudionika projekta u terminima od svibnja do listopada odabrati jedan dan i još barem jednu situaciju (nevezano uz taj dan) koju inače uvijek rješava mobitelom (lociranje adrese, buđenje za školu/posao, čestitanje rođendana…… i sl. bez podsjetnika u mobitelu) te ju savladati bez mobilnog aparata. Nakon vlastitog primjera, planiramo na nivou škole provesti jedan dan bez mobitela barem u dva razredna odjela različitih generacija i poslije doznati kako su se osjećali, što im je bilo najteže, a što najlakše u danu provedenom bez mobitela (travanj/listopad 2018.) Drugu razmjenu planiramo za Studeni/prosinac kada ćemo isplanirati završne aktivnosti.

Sandra Samošćanec, Škola za medicinske sestre Mlinarska


    
5. razmjena na projektu „Jedan dan bez mobitela“ u Zagrebu  5. razmjena na projektu „Jedan dan bez mobitela“ u Zagrebu Minimiziraj


Peta razmjena na projektu „Jedan dan bez mobitela” 
(01. ožujka 2019.)

 

   U okviru projekta „Jedan dan bez mobitela“, u petak, 01. ožujka 2019. u Školi za medicinske sestre Vrapče sastale su se škole suradnice na projektu. Škole suradnice su Škola za medicinske sestre Vrapče, Škola za medicinske sestre Mlinarska, Srednja škola Dugo Selo i Medicinska škola Šibenik, čiji učenici nisu bili u mogućnosti doći u Zagreb.


    Dolaskom u Školu za medicinske sestre Vrapče, domaćini su nas lijepo dočekali. S obzirom da smo cijelo vrijeme zajedno radili na realizaciji projekta, stalno smo bili u kontaktu. Svi su obavili svoje zadatke prije dolaska, pa su donijeli gotove materijale na razmjenu. Za početak, putem WhatsApp grupnog poziva smo stupili u kontakt sa Medicinskom školom Šibenik. Dogovorili smo plan za dovršavanje projekta nakon svih provedenih anketa, edukacija te prikupljanja materijala.
   Bilo je živo i konstruktivno, pa nismo ni osjetili da Šibenčani nisu fizički prisutni. Odabrali smo način prezentiranja projekta i prikazivanja našeg rada na štandu u Tuhelju. Uklopili smo obrađene materijale i zajedničke ideje u prezentaciju. Dogovorili smo slaganje prezentacije uz oluju ideja. Bilo je tu različitih mišljenja, ali smo se na kraju ipak složili za najbolje. Razgovarali smo i o mogućem izgledu štanda.
   Uz intenzivan rad bilo je vremena i za odmor tijekom kojeg smo se okrijepili, družili i još bolje upoznali. Kao i do sada, razmjena je završila sa puno novih iskustava, pozitivnih dojmova i željom da se što prije nađemo u Tuhelju. Tada slijedi uvježbavanje prezentiranja i druženje sa svima ostalima.

Sandra Samošćanec
 

   

    
4. razmjena u Šibeniku kroz projekte „Jedan dan bez mobitela" i „Trgovina organima"  4. razmjena u Šibeniku kroz projekte „Jedan dan bez mobitela" i „Trgovina organima" Minimiziraj


Dvodnevna razmjena učenika u Šibeniku na projektima 
„Jedan dan bez mobitela“ i „Trgovina organima“

(14. i 15. listopada 2018.)

 


   U
petak, 14. prosinca i subotu 15. prosinca 2018. godine realizirana je četvrta razmjena učenika u okviru projekta „Jedan dan bez mobitela“ i druga razmjena učenika koji rade na projektu „Trgovina organima“.
 
   U posjet Medicinskoj školi Šibenik došli su učenici Patricia Zirdum u pratnji mentorice Sandre Samošćanec iz Škole za medicinske sestre Mlinarska iz Zagreba i Maria Paula Požgaj i Vanessa Žužić u pratnji mentorica Dunje Gašparić i Maje Ivanuša iz Srednje škole Čakovec
.

  
 
    Sudionice su pristigle 14. prosinca oko 15:00.
 
   Nakon smještaja smo otišli u kratki obilazak grada, pošto smo bili dosta ograničeni nepovoljnim vremenskim uvjetima.
   Ujutro 15. prosinca, oko 9:30 okupili smo se u školi te započeli s radom na projektima. U sklopu projekta „Jedan dan bez mobitela“ dogovoren je daljnji nastavak rada na projektu, smjernice izrade prezentacije i obrada prikupljenih podataka. Iznesene su ideje o potencijalnom aktiviranju sudionika „E-Medica“ smotre u sklopu projekta i potencijalne ideje nastavka projekta za sljedeću sezonu. U projektu „Trgovina organima“ učenici su utvrdili i dovršili tekst igrokaza kojeg spremaju prezentirati na Smotri. Također učenici su radili na izvedbi igrokaza.
 
   Rad na projektima je završen je oko 13:00 h. Nakon rada uputili smo se na zajednički ručak, a nakon ručka sudionici su se uputili nazad prema Zagrebu i Čakovcu.

U Šibeniku, 15. prosinca 2018.    
Treća razmjena u projektu „Jedan dan bez mobitela“ (11. lipnja 2018.)  Treća razmjena u projektu „Jedan dan bez mobitela“ (11. lipnja 2018.) Minimiziraj


Treća razmjena učenika projekta  „Jedan dan bez mobitela“
(10. listopada 2018.)

 

   Dana 10. listopada 2018. godine održana je razmjena u okviru projekta E-medica s temom „Jedan dan bez mobitela“. Razmjena je održana u Srednjoj školi Dugo Selo u suradnji sa Školom za medicinske sestre Vrapče te Školom za medicinske sestre Mlinarska.
   Rad na projektu započeli smo analizom prikupljenih podataka i do sada provedenih aktivnosti. Isto tako, dogovorili smo se oko zadataka koji slijede
.

   Nakon dogovora zadataka, učenici i mentorice Srednje škole Dugo Selo proveli su nas u obilazak škole te smo prisustvovali nastavnim satima hrvatskog jezika, matematike i biologije. Zbog nemogućnosti sudjelovanja Medicinske škole Šibenik u razmjeni, prenijeli smo im zajedničke prijedloge i dogovore putem video poziva.
   Na samom kraju ove razmjene dogovorili smo daljnji tijek rada te su nas domaćini ispratili prigodnim poklonima. Do iduće razmjene ostajemo u kontaktu te se veselimo zajedničkim idejama, radu i samoj realizaciji projekta.

Antonija Vincent i Patricia Zirdum    
Druga video-konferencija u projektu „Jedan dan bez mobitela“ (11. lipnja 2018.)  Druga video-konferencija u projektu „Jedan dan bez mobitela“ (11. lipnja 2018.) Minimiziraj

Druga video-konferencija u projektu „Jedan dan bez mobitela“
(11. lipnja 2018.)

 
 

 
     U ponedjeljak, 11. lipnja 2018. održali smo drugu videokonferenciju u projektu „Jedan dan bez mobitela“. Radi tehničkih i organizacijskih poteškoća, na videokonferenciji nisu mogle sudjelovati sve škole suradnice, već samo učenici i mentori iz Škole za medicinske sestre Mlinarska i Škole za medicinske sestre Vrapče.
Zadatke koje smo dogovorili proslijedit ćemo našim suradnicima u Medicinskoj školi Šibenik te Srednjoj školi Dugo Selo
:

 1. Sve obrađene ankete treba poslati učenicama Mlinarske do kraja ovog tjedna.
 2. Učenici će složiti set pitanja za osobe koje ne koriste mobitel ili ga koriste minimalno (ne svakodnevno). (rujan 2018.)
 3. Na temeljima rezultata anketa učenici će zajedno smisliti i pripremiti edukaciju za ispitane učenike (rujan/listopad 2018.)
 4. Učenici će osmisliti realizaciju provedbe dana bez mobitela za sudionike projekta „Jedan dan bez mobitela“ i zainteresirane u školama (rujan 2018.)
 5. Ostaje otvoreno pitanje kontakta sa nekom kućom fiksne i mobilne telefonije.
 6. Učenici će složiti set pitanja za intervju sa osobama starije dobi o njihovom načinu i obimu korištenja mobitela (rujan 2018.)

   

   Iako se kao suradnici nismo mogli svi sastati, pomoću videokonferencije dogovorili smo daljnju aktivnu suradnju tijekom ljetnih praznika te podijelili pojedine zadatke.

Antonija Vincent i Patricia Zirdum


    
Prva razmjena učenika u Školi za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb  Prva razmjena učenika u Školi za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb Minimiziraj

Prva razmjena učenika u projektu  „Jedan dan bez mobitela“

     U četvrtak, 3. svibnja 2018. u Školi za medicinske sestre Mlinarska realizirana je prva razmjena učenika u projektu „Jedan dan bez mobitela“. U razmjenu su nam došle učenice i mentorice iz Srednje škole Dugo selo i Škole za medicinske sestre Vrapče, a tijekom razmjene ostvarili smo i prvu videokonferenciju s učenicima i mentorom Medicinske škole Šibenik.
   Nakon upoznavanja, za naše suradnike na projektu Učenički dom Škole za medicinske sestre Mlinarska otvorio je svoja vrata za predstavljanje života u domu.
    Učenicama i njihovim mentoricama pružili smo priliku da sudjeluju u nastavnom procesu predmeta Anatomija i fiziologija, te vježbama u sklopu predmeta Zdravstvena njega zdravog djeteta i Zdravstvena njega-opća.
    Taj se dio razmjene posebno svidio učenicama iz Škole za medicinske sestre Vrapče jer su dobile uvid u sve što ih čeka u narednim godinama.
   Konkretni rad na projektu započeli smo videokonferencijom s kolegama iz Šibenika. S njima smo se dogovorili o tijeku kojim želimo voditi projekt, te samim aktivnostima koje bi trebali realizirati do kraja tekuće školske godine.
    Shvatili smo koliko je bitan segment za rad na projektu i komunikacija tehnologijom jer smo zajednički došli do sjajnih ideja po pitanju ankete na kojoj radimo.
   Nakon što smo se pozdravili sa Šibenikom, nastavili smo s radom na projektu vidno zadovoljni dosadašnjim napretkom te samim sastavom učenika koji sudjeluju na projektu jer su svi pokazali zainteresiranost i ambicioznost u vidu projekta.
   Na završnom dijelu razmjene dogovorili smo daljnje aktivnosti, rokove obavljanja istih te međusobno razmijenili kontakte, kako bi mogli biti povezaniji i efikasnije raditi na projektu.
   Nakon odrađenih zadataka planiramo drugu razmjenu i videokonferenciju.

Dojmovi naših suradnika.....
    Naš posjet Školi za medicinske sestre Mlinarska prošao je koliko zabavno, toliko i edukativno. Nakon upoznavanja s učenicima i obilaska njihovog učeničkog doma najviše nas je oduševila nastava na kojoj smo prisustvovale. Nakon zabavnog sata anatomije, okušale smo se u prematanju djeteta i vađenju krvi. Pošto se ne susrećemo s takvim predmetima u općoj gimnaziji, osim zabavnog, ovaj posjet se pokazo kao izuzetno poučan. Drago nam je što su nas tamo lijepo ugostili i potrudili se pokazati u najboljem svjetlu što su i uspjeli.
Mia Kovačević, Ivona Josipovic, Katarina Ljeljak
 

    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation