en-UShr-HR
Traži
4. lipnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2018./2019. » Kreativno učenje ::..   Prijava
Prezentacija  Prezentacija Minimiziraj

  
Projekt Medicinske škole Pula: „Kreativno učenje"  Projekt Medicinske škole Pula: „Kreativno učenje" Minimiziraj

 
 Kreativno učenje
 
Projekt Medicinske škole Pula
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Medicinska škola Pula
2. Srednja zdravstvena i kemijska škola Novo mesto
3. Medicinska škola Beograd
4. Zdravstvena škola Split
 
Datum prijave:  13. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Ana Krelja (anakrelja.fth@gmail.com), Medicinska škola Pula
2. Slađana Sladojević
3. Natalija Zver Zupančič
4. Iljana Rakić
5. Ana Paradžik
 
Koordinatori 1. Sanja Benazić-Kliba (sanja.benazic.kliba@gmail.com), Medicinska škola Pula
2. Mojca Simončič
(mojsimoncic@gmail.com),
Srednja zdravstvena i kemijska škola Novo mesto
3. Sandra Mrđen
(mrdjensandra@gmail.com ),
Medicinska škola Beograd
4. Sanja Perić
(sanja.peric7@gmail.com),
Zdravstvena škola Split
 
Nositelj Medicinska škola Pula
 
UČENICI 1. Melani Jovanov, Medicinska škola Pula
2. Patrik Benazić
, Medicinska škola Pula
3. Patrik Vidović
, Medicinska škola Pula
4. Anja Slapšak
5. Elma Huseinović
6. Saša Brkić
7. Petra Vranković
8. Anamarija Sarić
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih zdravstvenih i nezdravstvenih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Ciljevi projekta su osmišljavanje kreativnih metoda poučavanja i svladavanje integracije modernih aplikacija u organizaciju nastave, povećanje kvalitete nastavnog procesa te informatičko opismenjavanje učenika. Uspostavljanje komunikacije među školama sudionicama na projektu te korelacija učenika i razmjena iskustava.
 

Zadaci: 
 

Primarni zadaci projekta su osmišljavanje ICT radionica, implementacija aplikacija u nastavni proces, izrada ankete za nastavnike i učenike, analiza anketiranih podataka te prezentiranje rezultata.
Sekundarni zadaci projekta bi bili edukacija učenika o upotrebi ICT aplikacija i kreativnog osmišljavanja nastavnog procesa iz perspektive učenika. Implementacija kreativnih rješenja učenika u rad nastavnika te prilagodba nastavnog sadržaja metodičko didaktičkim pravilima.
 

Suradnici
 
Mjesto provedbe Škola voditelj te partnerske škole. 
 
Vrijeme trajanja (faze) 1. travnja -1. svibnja 2018. – 1. faza:
Odabir nastavnog sadržaja kojeg će učenici prilagoditi svom konceptu kreativnog učenja (teme moraju biti zdravstvenog karaktera)
1. svibnja – 15. lipnja 2018. – 2. faza:
Osmišljavanje radionica baziranih na ICT alatima i aplikacijama prema odabranom sadržaju
1. rujna – 1. listopada 2018. – 3. faza:
Implementacija radionica u nastavni proces tijekom kojih će svaka škola implementirati i testirati jednu vlastitu radionicu te jednu radionicu škole partnera
1. listopada – 1. studenog 2018. – 4 faza:
Izrada i provedba anketa za učenike i nastavnike o zadovoljstvu provedenim radionicama te analiza podataka
1. studenog -1. prosinca 2018. – 5 faza:
Usporedba rezultata među školama partnerima, izrada multimedijalnih sadržaja projekta te prezentacije projekta.
 
Očekivani rezultati

Očekivani rezultat je poboljšanje kvalitete nastavnog procesa i veći interes učenika za svladavanje nastavnog sadržaja. Razvijanje interesa nastavnika za češću implementaciju ICT alata u nastavni proces i razvijanje informatičkih vještina kod učenika.
 

Čimbenici rizika:

 


    
Sinopsis projekta   „Kreativno učenje"  Sinopsis projekta „Kreativno učenje" Minimiziraj


SAŽETAK PROJEKTA   „KREATIVNO UČENJE“

   Projekt „Kreativno učenje“ je osmišljen na način da se zajedničkim radom učenika partnerskih škola razvija u užem smislu. Naime osnovni cilj projekta bi bio svladavanje nastavnog sadržaja integracijom modernih aplikacija u organizaciju nastave, povećanjem kvalitete nastavnog procesa te informatičkim opismenjavanjem učenika. Uz osnovne ciljeve tu je uvijek i uspostavljanje komunikacije među školama sudionicama na projektu te korelacija učenika i razmjena iskustava.

   Projektne aktivnosti su zamišljene na način da se prvo pristupi izdvajanju nastavnih sadržaja prema interesu učenika sukladno kojima bi se pristupilo osmišljavanju kreativnih metoda poučavanja i odabiru aplikacija u kojima će se određeni sadržaj prezentirati.

   Izdvojiti će se tri zdravstvene teme iz nastavnog plana i programa po odabiru učenika. Nakon toga će se učenici posvetiti analizi aplikacija koje će im se unaprijed zadati (Mentimeter, Kahoo, Socrato, Prezi i sl.), nakon analize pojedinih aplikacija i programa svaka škola partner će odabrati nastavnu temu i aplikaciju koju će koristiti za njenu obradu te će time završiti prva faza projekta (1.svibanj 2018.).

   Druga faza podrazumijeva podrobnije svladavanje ICT-a te osmišljavanje radionice kojom će se prezentirati odabrana zdravstvena tema. Primjerice, Medicinska škola Pula će obraditi temu „Komunikacija s pacijentom“ pomoću programske aplikacije Mentimeter. (15.lipnja 2018.)

   Odabrana tema će se potom u trećoj fazi prezentirati nižim razredima škole kroz osmišljenu radionicu nakon čega će se provesti evaluacija o uspješnosti predavanja. Uz provedbu vlastite radionice testirati će se i radionica partnera (može se provesti kroz razmjenu učenika ili će učenici koji su osmislili radionicu putem skype konferencije educirati učenike partnerske škole o provedbi i metodi testiranja radionice). Po završetku treće faze evaluacija uspješnosti predavanja će biti statistički obrađena u četvrtoj fazi projekta. (1. studeni 2018.)

   Peta faza je zamišljena na način da se izradi multimedijalni prikaz kojim će se prezentirati projektne aktivnosti, rezultati provedenog istraživanja i smjernice za njihovu daljnju primjenu.

   Očekivani rezultat je poboljšanje kvalitete nastavnog procesa i veći interes učenika za svladavanje stručnih nastavnih sadržaja. Razvijanje interesa nastavnika za češću implementaciju ICT alata u nastavni proces i razvijanje informatičkih vještina kod učenika.


    
Video-konferencija u projektu „Kreativno učenje“  (28. studenog 2018.)  Video-konferencija u projektu „Kreativno učenje“ (28. studenog 2018.) Minimiziraj

Video-konferencija Pule i Novog Mesta u projektu „Kreativno učenje“
(28. studenoga 2018.)

 
 

 
 
 
   U srijedu, 28. studenog 2018. održana je video konferencija škola partnera na projektu „Kreativno učenje“. Video konferencija je provedena putem Skypea, a sudjelovali su učenici, mentori i koordinatori Medicinske škole Pula i Srednje zdravstvene i kemijske škole Novo mesto. Prije video konferencije sve aktivnosti su dogovarane i koordinirane telefonski, mailom te dopiskom unutar Skype grupe „Kreativno učenje“.

    Do održavanja video konferencije provedene su tri faze projekta „Kreativno učenje“. One su podrazumijevale prikupljanje podataka o partnerima, dogovor učenika oko odabira sadržaja i teme predavanja te proučavanja ICT-a i aplikacija za učenje od kojih su izdvojene Prezi, Kahoo, Mentimeter i Padlet. Nakon toga su učenici pripremili predavanje pomoću odabrane aplikacije, proveli ga unutar svoje škole i proveli anketu uspješnosti predavanja.
  

   Tema video konferencije je bila razmjena dojmova vezanih uz provedbu predavanja, ali i dogovor o razmjeni predavanja. Na prijedlog mentorica iz Srednje zdravstvene i medicinske škole Novo mesto prvobitni plan o razmjeni predavanja je zamijenjen prijedlogom da učenici svake škole održe vlastito predavanje partnerskoj školi putem Skypea. Razlog tome je što su učenici uložili veliki trud u svoja predavanja te bolje poznaju tematiku svog predavanja u odnosu na učenike drugih partnerskih škola. Dogovoreni su detalji oko zadataka koji slijede.
 

   Zbog tehničkih poteškoća nije bilo moguće realizirati uključivanje svih partnera u opisani konferencijski poziv, stoga je konferencija s Medicinskom školom iz Beograda obavljena 29. studenoga 2018. dok je konferencija sa Zdravstvenom školom Split obavljena 4. studenoga 2018. Spomenute dvije konferencije su trajale kratko te je uglavnom potvrđeno sve što je dogovoreno prethodno u video konferenciji 28. studenoga 2018.

     
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation