en-UShr-HR
Traži
9. srpnja 2020. ..:: Projekti » Završeni projekti » Realizirano 2018./2019. » Medicina kroz književnost ::..   Prijava
Prezentacija  Prezentacija Minimiziraj

  
Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb: „Medicina kroz književnost"  Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb: „Medicina kroz književnost" Minimiziraj

 
 Medicina kroz književnost
 
Projekt Škole za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 

    ŠKOLE SURADNICE:  1. Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
2. Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
3. Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina
4. Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Datum prijave:  15. ožujka 2018.
 
VODITELJI PROJEKTA:  1. Suzana Đanić (sudanic17@gmail.com), Škola za medicinske sestre Mlinarska
2. Branislav Vuletić (smsanitas@gmail.com), Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
3. Reafaela Božić
(rafaelabozic@gmail.com),
Srednja škola Bedekovčina
4. Anita Basioli (anita.basioli@gmail.com),
Medicnksa škola Ante Kuzmanića Zadar
 

Koordinatori 1. Natalija Šnidarić (natalija.snidaric@skole.hr), Škola za medicinske sestre Mlinarska
2. Branislav Vuletić
(smsanitas@gmail.com),
Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
3. Rafaela Božić
(rafaelabozic@gmail.com),
Srednja škola Bedekovčina
4. Tanja Serdarević (tanja.serdarevic@skole.hr), Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Nositelj Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb
 
UČENICI
 
1. Nikolina Ban, Škola za medicinske sestre Mlinarska
2. Brigita Bajzek
, Škola za medicinske sestre Mlinarska
3. Tijana Čolić
, Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
4. Mila Stanković
, Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
5. Kruno Galic, Srednja škola Bedekovčina
6. Mihael Miklobušec
, Srednja škola Bedekovčina
7. Lorena Italo
, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
8. Nensi Zelić
, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 
Ciljna skupina
 
Učenici srednjih škola.
 
Ciljevi projekta: 
 

Povijesno pratiti razvoj medicine i pojavnost pojedinih bolesti u različitim vremenskim razdobljima.
Međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta.
Poticati čitalačku kulturu.
Temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta.
Poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci.
Poticati učenike na timski rad i suradnju.
Povećati interes za istovremeno proučavanje različitih izvora znaja u svrhu istraživanja, osmišljavanja i izvođenja projekta.
Spoznavanje i učenje novih činjenica.
Omogućiti u kasnijim fazama projekta izradu on-line sadržaja, pogodnih za e-learning.
Razvoj strategija učenja te životnih vještina
Vršnjačka edukacija.
 

Zadaci: 
 
Proučiti književna djela u kojima se opisuju pojedine bolesti.
Proučiti bolesti koje se najčešće spominju u pjedinim književnim djelima.
Objasniti metode liječenja pojedinih bolesti kroz povijest.
Dogovor o načinu prezentiranja projekta (PP prezentacija, film, igrokaz).
Razmjene učenika i zajedničke radionice.
Prezentirati rad.
 
Suradnici Nastavnici općeobrazovnih predmeta (hrvatski/srpski jezik, povijest, geografija, knjižničar)
 
Mjesto provedbe U školama suradnicama. Zagreb, Sremska Mitrovica, Bedekovčina i Zadar. 
 
Vrijeme trajanja (faze) Ožujak 2018. – ožujak 2019.
Odabir teme projekta (ožujak 2018.)
Odabir škola u suradnji (ožujak 2018.)
Pregled literature i podjela zadataka između škola u suradnji (svibanj/lipanj 2018.)
Rad na projektu (lipanj, rujan, listopad 2018. - siječanj 2019.)
Prva razmjene učenika (listopad 2018.)
Druga razmjena učenika (prosinac 2018. ili siječanj 2019.)
Završne aktivnosti i izrada prezentacije projekta (siječanj/ veljača 2019.)
 
Očekivani rezultati Pratiti razvoj medicine kroz povijest i kniževna djela.
Spoznati kako bolesti mogu biti inspiracija za književna djela.
 
Čimbenici rizika:

Izostanak suradnika.
Izostanak financijske podrške.


    
Sinopsis projekta  „Medicina kroz književnost"  Sinopsis projekta „Medicina kroz književnost" Minimiziraj

Škola nositelj projekta: Škola za medcinske sestre Mlinarska
Mentor voditelj: Suzana Đanić
Škole suradnice:
- Medicinska škola "Draginja Nikšić" - Sremska Mitrovica
    Mentor: Branislav Vuletić
- Srednja škola Bedekovčina
    Mentor: Rafaela Božić

CILJ PROJEKTA
    Ideja o projektu proizašla je iz želje za povezivanjem književnosti i razvoja medicine kroz povijest. Želja nam je poticati čitalačku kulturu uz istovremeno učenje povijesti razvoja medicine, te proučiti zašto su pojedine bolesti bile inspiracija za pisanje književnih djela. Neka književna djela prva su opisala određene bolesti i simptome, tako da su te bolesti kasnije dobile imena po knjigama ili likovima (C. Dickens “Spisi Pickwickova kluba”; R. Raspe: “Nevjerojatne avanture baruna Muenchhausena”)
Kroz provođenje projekta cilj nam je i međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta (povijest, književnost, geografija, etika, psihologija, farmakologija...). Na taj način bismo temu projekta mogli uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta.
U malom broju književnih djela nalazimo bolest kao temu, no međutim nalazimo je u mnogim poznatim djelima, kako se provlači kroz radnju djela, karakterizira likove i prikazuje život u to vrijeme.
Bolesti koje su dosta zastupljene u književnm djelima su ludost (Shakespeare: “Macbeth“, „Hamlet“; M. Cervantes: „Don Quijote“; J. W. Goethe: “Patnje mladog Werthera”), kuga (G. Boccacio „Dekameron“), kolera (T. Mann: “Smrt u Veneciji”, G.G. Marquez: “Ljubav u doba kolere”), tuberkuloza (A. Dumas: “Dama s kamelijama”; Emily Bronte “Orkanski visovi”)

1. ETAPA (ožujak, travanj 2018.)
a. dogovor sa koordinatorom škole Natalijom Šnidarić o prijavi projekta na 11. Smotri Dana E-medice
b. izbor naziva projekta „Medicina kroz književnost“
c. izrada okvirnog plana projekta
d. ideja projekta je:

 1. povijesno pratiti razvoj medicine i pojavnost pojedinih bolesti u različitim vremenskim razdobljima
 2. međupredmetno povezivanje predmeta struke i općeobrazovnih predmeta
 3. suradnja i uključivanje nastavnika općeobrazovnih predmeta
 4. proučiti bolesti koje su danas istrijebljene, ili ih zbog napretka medicine dobro liječimo i preveniramo
 5. poticati čitalačku kulturu
 6. temu projekta uključiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih i općeobrazovnih predmeta
 7. poticati učenike na samostalno vođenje, analizu, usporedbu, odlučivanje, rješavanje problema, iznošenje stavova, diskusiju i izradu projekta u svrhu edukacije i pripreme za cjeloživotno učenje, napredovanje i istraživački rad u struci
 8. potaknuti razvoj osobnog mišljenja i vježbanje sukoba mišljenja između sudionika
 9. poticati učenike na timski rad i suradnju
 10. prikazivanje projekta na ozbiljan, zanimljiv i edukativan način
 11. povećati interes za istovremeno proučavanje različitih izvora znaja u svrhu istraživanja, osmišljavanja i izvođenja projekta
 12. učiniti istraživanje i učenje interesantim i zabavnim
 13. potaknuti i educirati druge učenike kako bi se uključili u slične projekte
 14. spoznavanje i učenje novih činjenica
 15. omogućiti u kasnijim fazama projekta izradu on-line sadržaja, pogodnih za e-learning
 16. razvoj strategija učenja i životnih vještina
 17. vršnjačka edukacija

e. informiranje učenika i nastavnika zdravstvenih škola na Smotri dana E-medice
f. prijava škola zainteresiranih za suradnju na projektu
g. dogovor koordinatora i mentora oko prijave i ostvarivanja projekta
h. najava projekta na Nastavničkom vijeću
i. odabir dva do tri učenika, njihova edukacija i pružanje pomoći u realizaciji projekta
j. komunikacija između svih sudionika projekta
k. praćenje rada u pripremi projekta
l. analiza učinjenog
m. uočavanje problema i rizika
n. rješavanje problema
o. stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola
p. evidentiranje i dokumentiranje rada prve etape projekta
 

2. ETAPA (svibanj, lipanj 2018.)a. stalna komunikacija, dodatna edukacija i praćenje rada na projektu
b. razmjena učeničkih ideja unutar pojedine škole suradnice kako provesti i ostvariti izradu projekta
c. razmjena informacija, koordinacija i dogovor o načinu provedbe projekta među školama suradnicama
d. određivanje aktivnosti po školama i dogovor za rokove u kojima se zadano treba ostvariti
e. početk učeničkih aktivnosti u izvedbi projekta
f. sudjelovanje na net-sastancima
g. praćenje izvedbe projekta, analiza učinjenog, uočavanje problema i rizika, rješavanje problema i stalna koordinacija i suradnja sa strukovnim voditeljima i koordinatorima škola, te voditeljem projekta "E-medica"
h. evidentiranje i dokumentiranje

3. ETAPA (rujan, listopad, prosinac 2018.)
a. analiza učinjenog, evaluacija 1. i 2. etape rada
b. planiranje nadogradnje projekta
c. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
d. planiranje 1-2 razmjene učenika (jednom u svakoj suradnoj školi) u svrhu analize učinjenog kao i dogovora o daljnjim koracima pri izvedi projekta, te u svrhu boljeg međusobnog upoznavanja i neformalnog druženja učenika
e. dogovor o načinu predstavljanja projekta koji je nastao kao produkt timskog rada škola suradnca
f. uvježbavanje predstavljanja projekta
g. ujedinjavanje aktivnosti u jedinstven projekt uz podjelu zadataka
h. evidentiranje i dokumentiranje rada

4. ETAPA (siječanj, veljača 2018.)
a. dorada i uvježbavanje izvođenja projekta
b. komunikacija među školama suradnicama pomoću net sastanaka
c. praćenje rokova za završavanje i slanje gotovih projekata
d. prijava sudionika

5. ETAPA (ožujak 2018.)
a. sudjelovanje na 12. Smotri dana E medice
i. uvježbavanje
ii. predstavljanje projekta
iii. dogovor za daljnju suradnju u novim projektima


    
Razmjena na projektu „Medicina kroz književnost” u Sremskoj Mitrovici  Razmjena na projektu „Medicina kroz književnost” u Sremskoj Mitrovici Minimiziraj


Treća razmjena učenika na projektu „Medicina kroz književnost” 
u Sremskoj Mitrovici
(28. veljače i 1. ožujka 2019. )

 

   28. veljače i 1. ožujka 2019. godine realizirana je i treća, dvodnevna razmjena učenika na projektu E medice „Medicina kroz književnost“ u Medicinskoj školi Draginja Nikšić, Sremska Mitrovica.
 
   Na razmjeni su sudjelovali učenici i mentori tri škole: Srednja škola Bedekovčina: učenici Kruno Galic i Mihael Mikobušec u pratnji mentorice Rafaele Božić, Škola za medicinske sestre Mlinarska: učenice Nikolina Ban i Brigita Bajzek u pratnji mentorice Suzane Đanić, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar: učenice Lorena Italo i Mia Iveljić u pratnji mentorice Anite Basioli, uz školu domaćina Medicinska škola Draginja Nikšić, Sremska Mitrovica: učenice Mina Vuletić i Natalija Bačko sa mentorom Branislavom Vuletićem.


 
 
   Doček u Srednjoj Medicinskoj školi bio je popraćen vrlo bogatim i raznovrsnim učeničkim programom uz riječi dobrodošlice direktora škole i ostalih zaposlenika i učenika škole. Nakon kraćeg odmora i okrepe, učenici su razmijenili izvješća svog rada koja su bila dogovorena na prošloj razmjeni u Zagrebu. Slijedio je praktični dio izvedbe projekta u kojem su učenici vidno uživali.
   Slijedio posjet Gradskoj skupštini gdje nas srdačno dočekao Predsjednik Skupštine grada Sremske Mitrovice, gospodin Tomislav Janković kome je predstavljen projekt E medice. Predstavile su se škole i učenici, te kratko iznijeli svoje dojmove.
    Nakon službenog dijela razmjen otišli smo na ručak
u restoranu na Savi, na splavi, kratka vožnja brodom ispod drugog največeg pješačkog mosta na rijeci u Europi. Nastavljen je rad i uvježbavanje praktičog dijela projekta. Nakon toga slijedio je obilazak škole.
    Odlazak u dom učenika škole, kratki odmor i vrhunska večera.

    Sljedeći dan započeo je radno završnim uvježbavanjem praktičnog dijela projekta, izradom prezentacije i dogovorom oko kostima i muzičke pratnje. Slijedio je obilazak centra grada, posjet Carskoj palati i Muzeju Srema, te izvrstan ručak. Kraj posjete i obilaska okrunio je posjet konjičkom klubu Sirmium gdje su učenici i mentori uživali u jahanju, vožnji kočijama, zvuku harmonike, plesu, kao i izvrsnim slasticama koje su nam pripremili domaćini.

    Prijateljski ispraćaj bio je dirljiv, ispunjen dojmovima veseljem zbog skorašnjeg ponovnog susreta i druženja na Danima E medica.

Suzana Đanić

Željeli bi se zahvaliti domaćinima koji su na vrhunski ugostili. Niti u snovima se nismo nadali ovakvoj razmjeni. Sa štovanjem do smotre u Tuhlju.

Mihael Miklobušec i Kruno Galic, Srednja škola Bedekovčina

Oduševljene smo ljubaznim gostoprimstvom i cjelokupnim putovanjem. Razmjena će nam ostat lijepom sjecanju te se veselimo daljnjom druzenju u Tuhelju. Hvala!

Lorena Italo i Mia Iveljić, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar

Dojmilo nas se sve što su nam pripremili učenici i profesori. Uz puno zabave, smijeha i rada osjećali smo se kao kod kuće. Nestrpljivo čekamo iduće druženje i radujemo se smotri E medice.

Brigita Bajzek i Nikolona Ban, Škola za medicinske sestre Mlinarska

 

    
Druga razmjena učenika u projektu „Medicina kroz književnost“ u Mlinarskoj, Zagreb  Druga razmjena učenika u projektu „Medicina kroz književnost“ u Mlinarskoj, Zagreb Minimiziraj


Druga razmjena u projektu „Medicina kroz književnost" 
(05. prosinca 2018.)

 

 
 
   U srijedu, 5. prosinca 2018. godine realizirana je druga razmjena učenika u projektu „Medicina kroz književnost“ u Školi za medicinske sestre Mlinarska. Naša škola bila je domaćin učenicima i mentorima iz Srednje škole Bedekovčina, Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar i Medicinske škole „Draginja Nikšić“ iz Sremske Mitrovice.
 
     Dan ranije u Zagreb su doputovali učenici i mentor iz Sremske Mitrovice, koje smo ugostili u učeničkom domu naše škole. Iduće jutro dočekali smo učenike i njihove mentore iz Zadra i Bedekovčine i nastavili rad na projektu.
   Naše suradnike proveli smo školom te smo sudjelovali na nastavi iz predmeta Hrvatski znakovni jezik. Nakon učenja dvoručne abecede, posjetili smo razred u posebnom programu Njegovatelj TES. Također, posjetili smo nastavu predmeta Anatomija i fiziologija, kao vježbe iz Zdravstvene njege opće i Zdravstvene njege zdravog djeteta.
   Nakon ručka razgovarali smo o realiziranim zadacima vezanim za istraživanje i analizu književnih djela koje je svaka škola imala te smo dogovorili kostimografiju i izgled scene na predstojećoj Smotri Dani E-medica.
   U poslijepodnevnim satima naše goste smo odveli na zagrebački Advent, na kojem smo se ugodno zabavili! Učenike i mentore ispratili smo s unaprijed dogovorenom sljedećom razmjenom u novoj 2019. godini u Sremskoj Mitrovici.

Brigita Bajzek, Škola za medicinske sestre Mlinarska

   Nakon izuzetno lepog i prijateljskog doceka u skoli, smesteni smo u Dom ucenika. Vece smo proveli uzivajuci u carima Adventa u Zagrebu i nasmejanim licima ljudi koji su provodili vece uz laganu muziku i konzumaciju nacionalne hrane. Vrlo impresivno za nas koji dolaze iz male sredine, doziveli smo noc u velikom gradu sa mnostvo ljudi koji su svi ushiceni i veseli ocekujuci skorasnji Bozic. Sutradan smo radili na projektu, upoznali sve drugare, obisli skolu, posetili neke od casova i uocili da se radi o skoli ,,sa dusom''. Cisto, uredno i puno topline. Nakon dogovora o daljim aktivnostima ponovo smo obisli centar Zagreba, posetili kulurno istorijske spomenike, doziveli predivno iskustvo, naucili neke nove obicaje. Rado bi se vratili ponovo, hvala domacinima.

Mina Vuletić i Natalija Bačko, Medicinska skola Sremska Mitrovica

   Profesori i učenici škole su nas jlepo došekali i smestili. Dobrog raspoloženja su svi, bude smeha i sala, ali kad se radi, ozbiljnost stupa. Bilo je zanimljivo, dosta toga smo naučili i videli. Profesori su divni. Grad je prelep, pokazali su nam dosta toga, čuli smo mnogo o istoriji grada i videli predivne zgrade i trgove. Najveći utisak je ostavio trg ,,Bana Jelačića'' kao i ,,Zrinski park''.

Todor Marković, Medicinska škola Sremska Mitrovica

   
   

    
Prva razmjena u projektu „Medicina kroz književnost“ (5. i 6. lipnja 2018.)  Prva razmjena u projektu „Medicina kroz književnost“ (5. i 6. lipnja 2018.) Minimiziraj

Prva razmjena učenika u projektu „Medicina kroz književnost“
(5. i 6. lipnja 2018.)

 
 

 
    U okviru projekta „Medicina kroz književnost“, 5. i 6.lipnja 2018. realizirana je dvodnevna, ujedno i prva razmjena učenika.

   U utorak, 5. lipnja 2018.
u Školu za medicinske sestre Mlinarska došle su učenice i mentorica iz Medicinske škole Ante Kuzmanića - Zadar. Nakon našeg upoznavanja, sudjelovali smo na nastavnom satu iz predmeta Anatomija i fiziologija te na vježbama iz predmeta Zdravstvena njega opća i Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta.
   Našim gošćama pokazali smo školu, kabinete i učenički dom, u kojem su bile i smještene tijekom razmjene. Iskoristili smo i vrijeme za dogovor o književnim djelima kojima ćemo se baviti te prijedlozima kako bismo mogli prezentirati rezultate našeg rada na projektu.
   Nakon radnog dijela prošetali smo Zagrebom.

   Drugi dan naše razmjene, 6. lipnja 2018. otišli smo u posjet Srednjoj školi Bedekovčina. Upoznali smo se s učenicima s kojima surađujemo na projektu te smo održali videokonferenciju sa Medicinskom školom „Draginja Nikšić“ iz Sremske Mitrovice. Tijekom razmjene izmijenili smo prijedloge o književnim djelima koje bi svaka škola u suradnji analizirala, usuglasili na koji način bismo izložili zajednički rad te kakvu scenografiju i kostimografiju planiramo.
   Nakon prefinog ručka u njihovom učeničkom domu, učenici i mentori iz Bedekovčine odveli su nas u Mariju Bistricu. Imali smo slobodno vrijeme za razgled i druženje.
   Nakon dva dana rada i druženja, naše suradnike iz Zadra otpratili smo na Autobusni kolodvor i jedva čekamo drugu razmjenu. Do tada se planiramo baviti dogovorenim zadacima na projektu!
.

Brigita Bajzek i Nikolina Ban, Škola za medicinske sestre Mlinarska

 

  


Snimku video-konferencije pogledajte na: https://connect.carnet.hr/p6lhty5lse1


    
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation