en-UShr-HR
Traži
9. srpnja 2020. ..:: Razmjene ::..   Prijava
PROJEKT: Razmjene učenika  PROJEKT: Razmjene učenika Minimiziraj
 

Nacionalni voditelj projektnog   
tima razmjena učenika:  

 
Natalija Šnidarić

natalija.snidaric@skole.hr
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb
 

Suradnici voditelj projektnog    
tima razmjena učenika:   

 
Aleksandra Acalin
aleksandra.acalin@skole.hrhr
Medicinska škola Šibenik
 

 
PODSJETNIK ŠKOLSKIM KOORDINATORIMA

   Podsjećamo školske koordinatore da je dio njihovog posla i informiranje putem izvješća o realiziranim razmjenama učenika u projektima ukoliko su njihovi mentori voditelji projekta.
    Kako bi druge škole imale uvid u realizaciju planiranih aktivnosti u projektima u tijeku, važno je da se planirane razmjene učenika, po mogućnosti, najave (navodeći: projekt u tijeku, škole sudionice, učenici i mentori, kome se odlazi u razmjenu te datum planirane razmjene), a osnovne informacije o planiranoj razmjeni šaljete nacionalnoj voditeljici razmjena učenika u projektima Nataliji Šnidarić.
    Nakon toga voditelj projekta sastavlja izvješće koje školski koordinator prosljeđuje Nataliji, koja pregledana izvješća šalje voditelju E-medice Edinu Kadiću te se objavljuju na portalu.

   Predlažemo da u izvješćima navodite:

 1. Naziv projekta u tijeku
 2. Period realizirane razmjene
 3. Škole koje sudjeluju
 4. Učenike i mentore koji odlaze u razmjenu i koga posjećuju
 5. Detalje provedenih aktivnosti – na čemu se radilo/sadržaj zajedničkog rada, na koji način, u kojim su sve aktivnostima sudjelovali učenici/mentori, koji su zaključci razmjene učenika te plan daljnjih aktivnosti u zajedničkim projektima te rok izrade.

   Također, molimo vas da uz pisano izvješće pošaljete 2-3 zajedničke fotografije!

SVA IZVJEŠĆA ŠALJU SE NA HRVATSKOM I ENGLESKOM JEZIKU!

Nacionalni voditelj razmjena učenika u projektima
Mr.sc. Natalija Šnidarić              

RAZMJENA UČENIKA 
OKVIRNI PLAN PROJEKTA

1. Svrha projekta

   Poticanje kreativne suradnje svih subjekata u zdravstvenim školama Republike Hrvatske radi što uspješnijeg usvajanja strukovnih i ostalih sadržaja, te osobni rast svakog učenika i nastavnika uključenog u projekt u međusobnoj razmjeni uz usporedbe, davanje i primanje znanja, iskustva i ideja, objedinjenih u zajednički projekt E – medica.

 2. Ciljevi projekta

 1. Razvoj zajedništva među učenicima i profesorima svih škola sudionica kroz zajednički rad na projektima, nastavu i druženje
 2. Stvaranje novih veza među učenicima iz različitih sredina uz učenje o toleranciji i razumijevanju.
 3. Uključivanje svih zainteresiranih učenika i profesora zdravstvenih škola Hrvatske u zajednički razvoj strukovnih sadržaja.
 4. Uključivanje učenika i profesora u multimedijalne aktivnosti koje su edukativne (obostrano učenje) i potiču ih da svoja znanja i razmišljanja izraze na vizualni način.
 5. Sustavno proučavanje struke pomoću istraživanja, razmjene ideja i uporabe novih IC tehnologija.
 6. Razvoj komunikacijskih vještina.
 7. Razvoj proaktivnosti.
 8. Uključivanje sudionika izvan škola koji mogu pomoći projektu.

 3. Sudionici projekta

 • Glavni voditelj projekta E medica
 • Voditelj razmjene učenika projekta E medica na razini Hrvatske
 • Koordinatori prijavljenih škola
 • Voditelji razmjene učenika u školi
 • Zainteresirani i vrijedni učenici 2. i 3. razreda svih zdravstvenih škola koje su se prijavile na projekt
 • Profesori struke i voditelji učeničkih projekata koji bi željeli ići u razmjenu
 • Ostali (razrednici, roditelji, ravnatelji, zdravstveni djelatnici izvan škole)

 4.  Aktivnosti

 1. Predviđaju se razmjene grupa učenika (3-7 učenika) koji će otići u razmjenu u neku drugu, srodnu, zdravstvenu školu u Hrvatskoj ili inozemstvu. Za početak projekta predviđaju se razmjene učenika trećih razreda, a potom i drugih razreda.
 2. Učenici će boraviti 2-5 dana kod svojih domaćina, učenika, ili u učeničkom domu, te s njima pohađati cjelokupnu nastavu, općih i strukovnih predmeta, a pogotovo strukovne prakse.
 3. Učenici bi zajednički izvještavali putem portala E- medice o zajedničkom radu i druženju u školi i izvan nje, te o svojim dojmovima.
 4. Nakon nekoliko tjedana slijedio bi uzvratni posjet.
 5. Bilo bi poželjno, ali ne i nužno da učenici u razmjeni rade neki zajednički strukovni ili drugi projekt prije ili poslije razmjene.
 6. Grupe učenika za razmjenu mogu biti homogene (jedan smjer) ili heterogena (više smjerova).

 5. Podjela zadataka

 1. Glavni voditelj razmjene prikuplja podatke o svim školama i njihovim smjerovima
 2. Voditelji razmjene zainteresiranih škola prijavljuju svoju školu s brojem zainteresiranih učenika i njihovim smjerovima ili svom koordinatoru ili direktno glavnom voditelju razmjene učenika projekta E-medica. Pri tome mogu, a ne moraju sugerirati s kojom bi školom željeli ići u razmjenu.
 3. Glavni voditelj razmjene stavlja na portal E- medice obavijest o školi koja traži partnera za razmjenu, te pomaže pronaći partner školu i spaja ih preko školskih voditelja razmjene, te pomaže u rješavanju eventualnih problema.
 4. Školski voditelji razmjene dalje međusobno dogovaraju detalje (datume, broj i spol učenika, prijevoz, smještaj, pratitelj, financiranje, trajanje,  aktivnosti), te o tome izvještavaju koordinatora škole i glavnog voditelja razmjene.
 5. Učenici obaju škola vode dnevnik u raznim oblicima (pisani, foto, video, audio) svojih zajedničkih aktivnosti, te ih daju koordinatoru škole.
 6. Koordinator škole objavljuje podatke o razmjeni, te zabilješke koje su pripremili učenici na linku aktivnosti svoje škole.
 7. Glavni voditelj razmjene objavljuje podatke o izvršenim, tekućim i planiranim razmjenama na izborniku razmjene.

  6. Financiranje projekta

 1. Škole – naročito u prvoj fazi, sastanci koordinatora i voditelja, učenički putni troškovi, pratitelji
 2. Lokalne uprave – postoji mogućnost traženja sredstava za izvannastavne aktivnosti?
 3. Sredtsva iz EU fondova (uz prijave projekta)
 4. Sponzori/donatori

 7. Očekivani rezultati

   Očekuje se aktivno sudjelovanje 10 -15 škola.
   U jednoj godini očekuje se 12 -15 obostranih razmjena u kojima bi ukupno sudjelovalo od 70 – 200 učenika, te 24 – 30 nastavnika koji bi boravili u drugim sredinama od 24 do 75 radnih dana.
   Očekuje se da će svaki posjet biti detaljno popraćen izvješćima na portalu E – medice i koji će  potom biti dobro i posjećen.
   Očekuje se da će razmjena potaknuti veliki broj zajedničkih strukovnih učeničkih projekata, barem koliko i razmjena.
   Očekuje se da će i učenici i profesori koji su sudjelovali u projektu potaknuti što veći broj ostalih da se uključe u projekt prenoseći na njih svoje oduševljenje.
   Očekuje se da će projekt prerasti u redoviti program sa svojim kalendarom i financiranjem.
 

   
 Zahvaljujemo za potporu projektu E-medica: Minimiziraj

  
© 2020 e-medica. Podržano od CARNet (www.carnet.hr) i CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Uvjeti uporabe  Izjava o privatnosti
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation